Lời mở đầu

Theo quy định của pháp luật hiện hành, giao dịch dân sự có thể bao gồm hợp đồng và hành vi pháp lý đơn phương. Tuy nhiên, so với hành vi pháp lý đơn phương, đời sống của hợp đồng có phần phong phú và phức tạp hơn. Bởi lẽ,  hợp đồng là sự thỏa thuận về việc thống nhất ý chí để xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ được ràng buộc giữa các bên. Mà đã là ý chí và sự thỏa thuận của các bên thì luôn luôn có sự biến động và hoàn toàn có thể thay đổi dựa trên nhận thức của các bên và sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội. Trên thực tế, trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng luôn tiềm ẩn những nguy cơ phát sinh mâu thuẫn về ý chí và quyền lợi giữa các bên. Vì vậy, tranh chấp giữa các bên trong cả quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng là điều khó thể tránh khỏi. Vậy làm thế nào để giao kết hợp đồng một cách chặt chẽ, hiệu quả và hạn chế tối đa các tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng? Hoặc khi các tranh chấp này đã phát sinh, các bên có thể sử dụng các cách thức nào để giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành?

Tại bài viết này, Luật sư ThinkSmart sẽ tư vấn cho Quý khách về hợp đồng và cách thức giải quyết tranh chấp từ hợp đồng.

Giải thích thuật ngữ

Hợp đồng là gì? 

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Dựa trên các tiêu chí khác nhau hợp đồng có thể được phân chia thành nhiều loại như: hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ; hợp đồng có điều kiện và hợp đồng không có điều kiện, hợp đồng có bồi thường và hợp đồng không có bồi thường. Trong đó, hình thức thể hiện của đồng thường gặp như: Hợp đồng mua bán, tặng cho, vay, thuê tài; Hợp đồng ủy quyền; Hợp đồng hợp tác, hợp đồng dịch vụ;…

Tranh chấp hợp đồng là gì?

Tranh chấp hợp đồng là một dạng của tranh chấp dân sự với những mâu thuẫn, xung đột, bất đồng giữa các bên phát sinh từ việc thực hiện hoặc không thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ hợp đồng.

Tổng quan về hợp đồng

Để có thể thực hiện việc giao kết và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng dân sự, mời quý khách tham khảo những nội dung sau đây:

Chủ thể giao kết hợp đồng

Chủ thể tham gia giao dịch nói chung và chủ thể tham gia giao kết hợp đồng nói riêng có thể là thể nhân hoặc pháp nhân. Tuy nhiên, để đủ điều kiện giao kết hợp đồng, chủ thể tiến hành giao kết cần có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi phù hợp với đối tượng và nội dung của hợp đồng. Trong một số trường hợp, khi chủ thể giao kết không có năng lực pháp luật ví dụ như không đủ điều kiện hoặc không được quyền giao kết hợp hay chủ thể không có năng lực hành vi ví dụ như bị mấy, hạn chế năng lực hành vi do tinh thần không minh mẫn hoặc chưa đạt đến độ tuổi nhất định thì việc chủ thể trong các trường hợp này tiến hành giao kết hợp đồng có thể dẫn tới hậu quả pháp lý là hợp đồng có thể bị tuyên là vô hiệu do không thỏa mãn điều kiện về chủ thể.

Nội dung cơ bản của hợp đồng

Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung của hợp đồng. Thông thường, hợp đồng sẽ có một số nội dung cơ bản sau đây:

 • Chủ thể giao kết hợp đồng;
 • Đối tượng của hợp đồng;
 • Số lượng, chất lượng;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp.

Giao kết hợp đồng

Giao kết hợp đồng dân sự là việc các bên bày tỏ ý chí với nhau theo nguyên tắc và trình tự nhất định để qua đó xác lập với nhau các quyền, nghĩa vụ dân sự.

Bản chất của giao kết hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận , trong đó, các bên thực hiện sự bày tỏ và thống nhất ý chí nhằm hướng tới những lợi ích nhất định.

Việc giao kết hợp đồng dân sự cũng được xác lập trên cơ sở của sự thỏa thuận, thống nhất ý chí giữa các bên.

Thực hiện hợp đồng

Sau khi các bên đã tiến hành giao kết hợp đồng với hình thức nhất định phù hợp với quy định của pháp luật và hợp đồng đó và không bị tuyên vô hiệu thì hợp đồng có hiệu lực và ràng buộc quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận tại hợp đồng đối với các bên. Nghĩa là từ thời điểm đó, các bên trong hợp đồng bắt đầu có quyền và nghĩa vụ dân sự đối với nhau. Theo nội dung của hợp đồng, các bên lần lượt tiến hành các hành vi mang tính nghĩa vụ đúng với tính chất đối tượng, thời hạn, phương thức và địa điểm mà nội dung của hợp đồng đã xác định.

Vì vậy, thực hiện hợp đồng dân sự là việc các bên tiến hành các hành vi nhằm biến các nội dung thỏa thuận tại hợp đồng diễn ra trong thực tế. Qua đó, các bên thực hiện nghĩa vụ của mình để đảm bảo quyền lợi cho bên còn lại và ngược lại.

Trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng

Trình tự thực hiện giao kết hợp đồng

 • Đề nghị giao kết hợp đồng
 • Tiến hành thương lượng, đàm phán về các nội dung của hợp đồng
 • Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng
 • Tiến hành giao kết hợp đồng thông qua các hình thức: lời nói, hành vi, văn bản tùy thuộc vào từng loại hợp đồng

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

 • Thương lượng, hòa giải
 • Giải quyết thông qua Trọng tài đối với những tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại và các bên có thỏa thuận trọng tài có hiệu lực từ trước đó
 • Giải quyết thông qua Tòa án

Hồ sơ giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng:

 • Đơn khởi kiện (trong trường hợp giải quyết tranh chấp trong tố tụng)
 • Giấy chứng minh, căn cước công dân, hộ khẩu của người khởi kiện (bản sao công chứng) nếu người khởi kiện là cá nhân
 • Giấy Đăng ký kinh doanh/Đăng ký hoạt động và Chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật nếu người khởi kiện pháp nhân, quyết định thành lập doanh nghiệp, quyết định bổ nhiệm hoặc cử người đại diện doanh nghiệp nếu là pháp nhân
 • Hợp đồng và các giấy tờ, biên bản liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng. Ví dụ: Hợp đồng tranh chấp, phụ lục hợp đồng, hóa đơn chứng từ, biên bản đối chiếu công nợ,....
 • Các tài liệu chứng cứ chứng minh thiệt hại do hành vi vi phạm hợp đồng
 • Các tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến yêu cầu khởi kiện

Trình tự giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải

 • Tiến hành tự thương lượng giữa các bên tranh chấp
 • Tiến hành giải quyết tranh chấp thông qua bên thứ ba

Trình tự, thủ tục giải quyết thông qua Trọng tài (Đối với tranh chấp hợp đồng thương mại)

 • Nộp đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo tại trung tâm Trọng tài
 • Trung tâm trọng tài nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn. Yêu cầu sửa chữa, bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, và tiếp nhận nếu hồ sơ đã đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
 • Trung tâm trọng tài gửi cho Bị đơn bản sao đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo
 • Bị đơn nộp bản tự bảo vệ
 • Thành lập hội đồng trọng tài
 • Hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải
 • Thông báo lịch của phiên họp giải quyết vụ việc cho Nguyên đơn, Bị đơn và những người liên quan
 • Hội đồng trọng tài tiến hành tổ chức phiên họp giải quyết tranh chấp
 • Hội đồng trọng tài ra phán quyết
 • Sửa chữa, giải thích và phán quyết bổ sung

Trình tự, thủ tục giải quyết thông qua Tòa án

 • Xác định và lựa chọn tòa án có thẩm quyền giải quyết dựa trên các cơ sở: nơi cư trú của bị đơn, nơi giao kết hợp đồng, nơi thực hiện hợp đồng, nơi có đối tượng của hợp đồng...
 • Nộp hồ sơ khởi kiện gồm: đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo Tòa án nhân dân có thẩm quyền và thông báo về việc khởi kiện cho bị đơn
 • Tòa án kiểm tra đơn khởi kiện và trong trường hợp không cần sửa chữa bổ sung thì ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí sau khi nhận đơn khởi kiện cùng hồ sơ hợp lệ
 • Người khởi kiện nộp tiền tạm ứng án phí tại chi cục thi hành án tương ứng và nộp lại biên lai tạm ứng án phí cho Tòa án
 • Thẩm phán ra quyết định thụ lý đơn khởi kiện và thông báo về việc bị kiện cho bị đơn
 • Bị đơn nộp đơn trình bày ý kiến về yêu cầu khởi kiện và đơn phản tố (nếu có)
 • Tiến hành thủ tục hòa giải tại tòa án
 • Chuẩn bị xét xử
 • Xét xử sơ thẩm 
 • Kháng cáo (nếu có)
 • Xét xử phúc thẩm (nếu có)

Dịch vụ luật sư tư vấn, đại diện giao kết và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng

Nội dung công việc

Trong quá trình Quý khách tự thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đội ngũ Luật sư, nhân sự của ThinkSmart luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách. Khi kết nối với ThinkSmart, Quý khách sẽ được cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn về hợp đồng và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng, với các nội dung cụ thể sau đây:

 • Nhận tư vấn định hướng miễn phí: ThinkSmart giúp Quý khách xác định các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc và tư vấn sơ bộ mang tính định hướng giải quyết vụ việc.
 • Nhận tư vấn chuyên sâu: Luật sư ThinkSmart phân tích pháp lý, đưa ra các phương án giải quyết vấn đề, đồng thời phân tích các ưu điểm - nhược điểm của từng phương án đó. Điều này giúp Quý khách có cái nhìn tổng thể và khách quan nhất về kết quả dự kiến đạt được.
 • Tư vấn để giúp Quý khách chủ động quyết định phương án giải quyết.
 • Soạn thảo, rà soát tính pháp lý của hợp đồng
 • Đại diện cho Quý khách tham gia thương, lượng, đàm phán với đối tác về bên thứ ba có liên quan.
 • Đại diện cho Quý khách làm việc với các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc
 • ThinkSmart xây dựng hồ sơ, soạn thảo đơn, văn bản và gửi đến các cá nhân, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 • ThinkSmart tham gia bảo vệ quyền lợi cho Quý khách trong quá trình tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hoặc đại diện theo ủy quyền của Quý khách trong vụ việc

Các gói dịch vụ

Dựa trên nhu cầu của bản thân, Quý khách có thể lựa chọn 1 trong 3 gói dịch vụ như sau:

Gói 1: Luật sư tư vấn: 

Tư vấn các quy định của pháp luật cụ thể về nội dung và cách thức giao kết của từng loại hợp đồng để cung cấp cho khách hàng các thông tin pháp lý cần thiết để đảm bảo việc giao kết hợp đồng được thực hiện một cách có lợi cho khách hàng và đảm bảo đúng quy định pháp luật. 

Tư vấn tư vấn các quy định pháp luật điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng và các phương án và phương pháp giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng.

Gói 2: Luật sư tư vấn và xây dựng, soạn thảo hồ sơ, văn bản: Quý khách sẽ nhận được các dịch vụ tư vấn như Gói 1 kèm theo sự tham gia xây dựng, soạn thảo, rà soát, thẩm định về pháp lý đối với các ký hợp đồng, tài sản và đối tượng hợp đồng, kiểm tra và tư vấn pháp lý các văn kiện pháp lý liên quan đến hợp đồng; thực hiện soạn thảo đơn khởi kiện và các giấy tờ liên quan, thu thập, sắp xếp và hoàn thiện hồ sơ khi khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp,…

Gói 3: Luật sư tư vấn và đại diện ngoài tố tụng: Ngoài việc cung cấp các dịch vụ như gói 1 và gói 2 nêu trên, ThinkSmart sẽ cử nhân sự trực tiếp đại diện cho Quý khách tham làm việc với các bên có liên quan theo phương án đã được Quý khách thông qua trừ những công việc bắt buộc phải có sự hiện diện của Quý khách theo luật định, ThinkSmart sẽ cử nhân sự đồng hành cùng Quý khách.

 • Gói 4: Luật sư tư vấn và đại diện trong tố tụng:

Ngoài việc cung cấp các dịch vụ như gói 1 và gói 2 nêu trên, ThinkSmart sẽ cử Luật sư tham gia bảo vệ hoặc cử nhân sự trực tiếp  đại diện cho Quý khách tham làm việc với cơ quan tiến hành tố tụng trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ án theo phương án đã được Quý khách thông qua. Trừ những công việc bắt buộc phải có sự hiện diện của Quý khách theo luật định, ThinkSmart sẽ cử nhân sự đồng hành cùng Quý khách.

Cách thức kết nối

Để nhận tư vấn về hợp đồng và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng, Quý khách có thể dễ dàng kết nối với ThinkSmart thông qua 1 trong 3 cách thức sau đây:

Nguyên tắc hoạt động

Trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý cho Quý khách nói riêng và quá trình hoạt động nghề nghiệp nói chung, ThinkSmart cam kết tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc sau đây:

i. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

ii. Tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

iii. Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.

iv. Bảo mật thông tin Khách hàng.

v. Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

vi. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư.

Lời kết

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật ThinkSmart về hợp đồng và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng. Trân trọng cảm ơn Quý khách đã quan tâm và tin dùng dịch vụ pháp lý của ThinkSmart. Mong rằng ý kiến chia sẻ của Luật sư ThinkSmart sẽ giúp ích cho Quý khách trong việc đưa ra quyết định giải quyết vấn đề nêu trên. Trân trọng./.

Bài viết liên quan

Luật sư tư vấn và đại diện giải quyết tranh chấp về Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng và được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

Quyền sở hữu là quyền cơ bản của mỗi công dân, là sự thừa nhận mà Nhà nước cho phép một chủ thể được thực hiện trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của mình. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại hiện tượng chiếm hữu, sử dụng và được lợi từ tài sản không có căn cứ pháp luật.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội đánh bạc (Điều 321 BLHS 2015)

Đánh bạc là hành vi tham gia vào trò chơi được tổ chức bất hợp pháp mà việc thắng hoặc thua sẽ đi kèm với việc được hoặc mất lợi ích vật chất đáng kể có thể là tiền, hiện vật hoặc các hình thức tài sản khác.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội rửa tiền (Điều 324 BLHS 2015)

Tội rửa tiền bị xử phạt như nào? Đây là câu hỏi hiện đang được quan tâm trong xã hội hiện nay. Thực tế, công nghệ ngày càng phát triển, loại tội phạm này ngày có nhiều hành vi tinh vi hơn trong việc rửa tiền, qua mắt được cơ quan chức năng.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người (Điều 240 BLHS 2015)

Trong tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn ra căng thẳng như hiện nay, Nhà nước luôn đề cao tinh thần tự giác phòng chống dịch bệnh của mỗi người dân. Tuy nhiên, một số người đã không có ý thức tự giác, có những hành vi để dịch bệnh diễn ra phức tạp, lây lan nhanh. Điều này có thể khiến họ sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự cho tội danh làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người.