Lời mở đầu

Việc giao cho một người khác thay mặt mình sử dụng quyền mà mình có được một cách hợp pháp để thực hiện công việc là một hiện tượng hết sức phổ biến. Tuy nhiên, khi các mối quan hệ dân sự ngày càng đa dạng, phong phú hơn đòi hỏi pháp luật phải ghi nhận những quan hệ mới. Trong thực tế, có rất nhiều công việc được thực hiện không trên cơ sở ủy quyền. Vậy làm thế nào để xác định thực hiện công việc không có ủy quyền? Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về vấn đề thực hiện công việc không có ủy quyền?

Tại bài viết này, Luật sư ThinkSmart sẽ tư vấn cho Quý khách về thực hiện công việc không có ủy quyền.

Giải thích thuật ngữ

Thực hiện công việc không có ủy quyền là gì?

Thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối.

Tổng quan về thực hiện công việc không có ủy quyền

Điều kiện xác định việc thực hiện công việc không có ủy quyền

 • Người thực hiện không có nghĩa vụ thực hiện công việc đó nhưng đã tự nguyện thực hiện
 • Người có công việc được thực hiện không biết công việc của mình được thực hiện hoặc biết nhưng không phản đối.
 • Việc thực hiện công việc hoàn toàn vì lợi ích của người có công việc hoặc giúp cho người có công việc tránh được thiệt hại có thể phát sinh.

Bên thực hiện công việc không có ủy quyền

Bên thực hiện công việc chỉ thực hiện công việc phù hợp với khả năng, điều kiện của mình. Vì việc thực hiện công việc ở đây hoàn toàn không có bất cứ thỏa thuận nào nên để bảo đảm lợi ích của bên có công việc thì người thực hiện công việc chỉ có nghĩa vụ trong phạm vị khả năng, điều kiện của mình.

Người thực hiện công việc không có ủy quyền phải thực hiện công việc như công việc của chính mình; nếu biết hoặc đoán biết được ý định của người có công việc thì phải thực hiện công việc phù hợp với ý định đó. Nếu không phải cân nhắc tính chất công việc sao cho có lợi nhất cho người có công việc.

Người thực hiện công việc không có ủy quyền phải báo cho người có công việc được thực hiện về quá trình, kết quả thực hiện công việc nếu có yêu cầu, trừ trường hợp người có công việc đã biết hoặc người thực hiện công việc không có ủy quyền không biết nơi cư trú hoặc trụ sở của người đó.

Nếu người có công việc được thực hiện chết, nếu là cá nhân hoặc chấm dứt tồn tại, nếu là pháp nhân thì người thực hiện công việc không có ủy quyền phải tiếp tục thực hiện công việc cho đến khi người thừa kế hoặc người đại diện của người có công việc được thực hiện đã tiếp nhận.

Khi có lý do chính đáng mà người thực hiện công việc không có ủy quyền không thể tiếp tục đảm nhận công việc thì phải báo ngay cho người có công việc được thực hiện, người đại diện hoặc người thân thích của người này hoặc có thể nhờ người khác thay mình đảm nhận việc thực hiện công việc. Khi đó, nghĩa vụ của người này chấm dứt, người tiếp nhận sẽ là bên thực hiện công việc không có ủy quyền.

Ngoài ra, bên thực hiện công việc còn có thể phải bồi thường thiệt hại cho bên có công việc được thực hiện nếu người thực hiện công việc không có ủy quyền cố ý gây thiệt hại trong khi thực hiện công việc. Đối với trường hợp người thực hiện công việc không có ủy quyền do vô ý mà gây thiệt hại trong khi thực hiện công việc thì có thể được xem xét giảm mức bồi thường.

Bên có công việc được thực hiện

Người có công việc được thực hiện là chủ sở hữu, người thừa kế của chủ sở hữu hoặc đại diện hợp pháp của người có công việc phải tiếp nhận công việc khi người thực hiện công việc không có ủy quyền bàn giao công việc và thanh toán các chi phí hợp lý mà người thực hiện công việc không có ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc kể cả khi công việc không đạt kết quả như mong muốn.

Người có công việc được thực hiện phải trả cho người thực hiện công việc không có ủy quyền một khoản thù lao khi người này thực hiện công việc chu đáo, có lợi cho mình, trừ trường hợp người thực hiện công việc không có ủy quyền từ chối.

Chấm dứt thực hiện công việc không có ủy quyền

Việc thực hiện công việc không có ủy quyền chấm dứt trong trường hợp:

 • Theo yêu cầu của người có công việc được thực hiện.
 • Người có công việc được thực hiện, người thừa kế hoặc người đại diện của người có công việc được thực hiện tiếp nhận công việc.
 • Người thực hiện công việc không có ủy quyền không thể tiếp tục thực hiện công việc theo quy định “Trường hợp có lý do chính đáng mà người thực hiện công việc không có ủy quyền không thể tiếp tục đảm nhận công việc thì phải báo cho người có công việc được thực hiện, người đại diện hoặc người thân thích của người này hoặc có thể nhờ người khác thay mình đảm nhận việc thực hiện công việc.”
 • Người thực hiện công việc không có ủy quyền chết, nếu là cá nhân hoặc pháp nhân chấm dứt tồn tại, nếu là pháp nhân.

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp phát sinh từ thực hiện công việc không có ủy quyền

Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ thực hiện công việc không có ủy quyền

 • Thương lượng, hòa giải
 • Giải quyết thông qua Trọng tài đối với các công việc liên quan hoạt động thương mại
 • Giải quyết thông qua Tòa án

Hồ sơ giải quyết tranh chấp phát sinh từ thực hiện công việc không có ủy quyền

 • Đơn khởi kiện 
 • Giấy chứng minh, căn cước công dân, hộ khẩu của người khởi kiện (bản sao công chứng) nếu người khởi kiện là cá nhân
 • Giấy Đăng ký kinh doanh/Đăng ký hoạt động và Chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật nếu người khởi kiện pháp nhân, quyết định thành lập doanh nghiệp, quyết định bổ nhiệm hoặc cử người đại diện doanh nghiệp nếu là pháp nhân
 • Các tài liệu, chứng cứ liên quan đến yêu cầu khởi kiện: các tài liệu chứng cứ chứng minh thiệt hại, các tài liệu chứng cứ liên quan đến công việc được thực hiện,…

Trình tự giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải

 • Tiến hành tự thương lượng giữa các bên tranh chấp
 • Tiến hành giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án

Trình tự, thủ tục giải quyết thông qua Tòa án

 • Xác định và lựa chọn tòa án có thẩm quyền giải quyết dựa trên các cơ sở: nơi cư trú của bị đơn, nơi thực hiện công việc, nơi có tài sản là đối tượng của công việc đã thực hiện...
 • Nộp hồ sơ khởi kiện gồm: đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo Tòa án nhân dân có thẩm quyền và thông báo về việc khởi kiện cho bị đơn
 • Tòa án kiểm tra đơn khởi kiện và trong trường hợp không cần sửa chữa bổ sung thì ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí sau khi nhận đơn khởi kiện cùng hồ sơ hợp lệ
 • Người khởi kiện nộp tiền tạm ứng án phí tại chi cục thi hành án tương ứng và nộp lại biên lai tạm ứng án phí cho Tòa án
 • Thẩm phán ra quyết định thụ lý đơn khởi kiện và thông báo về việc bị kiện cho bị đơn
 • Bị đơn nộp đơn trình bày ý kiến về yêu cầu khởi kiện và đơn phản tố (nếu có)
 • Tiến hành thủ tục hòa giải tại tòa án
 • Chuẩn bị xét xử
 • Xét xử sơ thẩm 
 • Kháng cáo (nếu có)
 • Xét xử phúc thẩm (nếu có)

Dịch vụ luật sư tư vấn, đại diện giao kết và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng

Nội dung công việc

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đội ngũ Luật sư ThinkSmart luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách. Khi kết nối với ThinkSmart, Quý khách sẽ được cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn về thực hiện công việc không có ủy quyền, với các nội dung cụ thể sau đây:

 • Nhận tư vấn định hướng miễn phí: ThinkSmart giúp Quý khách xác định các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc và tư vấn sơ bộ mang tính định hướng giải quyết vụ việc. Ví dụ: các quy định về xác định thực hiện công việc không có ủy quyền, quyền và nghĩa vụ, cách giải quyết khi có các tranh chấp phát sinh,…
 • Nhận tư vấn chuyên sâu: Luật sư ThinkSmart phân tích pháp lý, đưa ra các phương án giải quyết vấn đề, đồng thời phân tích chặt chẽ ưu điểm - nhược điểm của từng phương án đó. Điều này giúp Quý khách có cái nhìn tổng thể và khách quan nhất về kết quả dự kiến đạt được.
 • Tư vấn và đề xuất các phương án để Quý khách chủ động quyết định lựa chọn phương án giải quyết.
 • Đại diện cho Quý khách tham gia thương, lượng, đàm phán với đối tác về bên thứ ba có liên quan.
 • Đại diện cho Quý khách làm việc với các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc
 • ThinkSmart xây dựng hồ sơ, soạn thảo đơn, văn bản và gửi đến các cá nhân, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 • ThinkSmart tham gia bảo vệ quyền lợi cho Quý khách trong quá trình tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hoặc đại diện theo ủy quyền của Quý khách trong vụ việc

Các gói dịch vụ

Dựa trên nhu cầu của bản thân, Quý khách có thể lựa chọn 1 trong 3 gói dịch vụ như sau:

Gói 1: Luật sư tư vấn: Tư vấn các quy định chung về thực hiện công việc không có ủy quyền, định hướng giải quyết tranh chấp có liên quan,…

Gói 2: Luật sư tư vấn và xây dựng, soạn thảo hồ sơ: Quý khách sẽ nhận được các dịch vụ tư vấn như Gói 1 kèm theo sự tham gia hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục liên quan đến tranh chấp, bồi thường, đòi bồi thường khi bị thiệt hại,..

Gói 3: Luật sư tư vấn và đại diện Quý khách thực hiện toàn bộ công việc. Với những công việc bắt buộc phải có sự hiện diện của Quý khách theo luật định, ThinkSmart sẽ cử nhân sự đồng hành cùng Quý khách.

Cách thức kết nối

Để nhận tư vấn về thực hiện công việc không có ủy quyền, Quý khách có thể dễ dàng kết nối với ThinkSmart thông qua 1 trong 3 cách thức sau đây:

Nguyên tắc hoạt động

Trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý cho Quý khách nói riêng và quá trình hoạt động nghề nghiệp nói chung, ThinkSmart cam kết tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc sau đây:

i. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

ii. Tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

iii. Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.

iv. Bảo mật thông tin Khách hàng.

v. Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

vi. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư.

Lời kết

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật ThinkSmart về thực hiện công việc không có ủy quyền. Trân trọng cảm ơn Quý khách đã quan tâm và tin dùng dịch vụ pháp lý của ThinkSmart. Mong rằng ý kiến chia sẻ của Luật sư ThinkSmart sẽ giúp ích cho Quý khách trong việc đưa ra quyết định giải quyết vấn đề nêu trên. Trân trọng./.

Bài viết liên quan

Luật sư tư vấn và đại diện giải quyết tranh chấp về Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng và được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

Quyền sở hữu là quyền cơ bản của mỗi công dân, là sự thừa nhận mà Nhà nước cho phép một chủ thể được thực hiện trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của mình. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại hiện tượng chiếm hữu, sử dụng và được lợi từ tài sản không có căn cứ pháp luật.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội đánh bạc (Điều 321 BLHS 2015)

Đánh bạc là hành vi tham gia vào trò chơi được tổ chức bất hợp pháp mà việc thắng hoặc thua sẽ đi kèm với việc được hoặc mất lợi ích vật chất đáng kể có thể là tiền, hiện vật hoặc các hình thức tài sản khác.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội rửa tiền (Điều 324 BLHS 2015)

Tội rửa tiền bị xử phạt như nào? Đây là câu hỏi hiện đang được quan tâm trong xã hội hiện nay. Thực tế, công nghệ ngày càng phát triển, loại tội phạm này ngày có nhiều hành vi tinh vi hơn trong việc rửa tiền, qua mắt được cơ quan chức năng.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người (Điều 240 BLHS 2015)

Trong tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn ra căng thẳng như hiện nay, Nhà nước luôn đề cao tinh thần tự giác phòng chống dịch bệnh của mỗi người dân. Tuy nhiên, một số người đã không có ý thức tự giác, có những hành vi để dịch bệnh diễn ra phức tạp, lây lan nhanh. Điều này có thể khiến họ sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự cho tội danh làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người.