Mục lục

I. Lời mở đầu

Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có thể cho người khác thuê doanh nghiệp tư nhân của mình không? Nếu có thì trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào?

Để làm rõ vấn đề này, Công ty Luật ThinkSmart sẽ cung cấp thông tin trả lời qua bài viết dưới đây như sau:

II. Giải thích thuật ngữ 

- Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ; tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp;

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào;

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh;

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

(Căn cứ theo quy định tại điều 188 Luật doanh nghiệp 2020).

- Cho thuê lại doanh nghiệp tư nhân: 

Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê lại toàn bộ doanh nghiệp tư nhân của mình nhưng phải thực hiện thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành. (Căn cứ vào điều 191 Luật doanh nghiệp 2020).

Cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện mời quý khách hàng tham khảo nội dung tiếp theo.

III. Trình tự, thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Để thực hiện thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân, mời Quý khách tham khảo những nội dung sau đây:

1. Điều kiện cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Theo điều 191 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“Điều 191. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp tư nhân của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tự nhân được quy định trong hợp đồng cho thuê.”

Như đã đề cập nội dung ở trên, Qúy khách hàng muốn thực hiện việc cho thuê lại doanh nghiệp tư nhân thì phải đảm bảo quý khách hàng phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Phải lập hợp đồng cho thuê (không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Tuy nhiên khi nộp hồ sơ đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp bản sao hợp đồng có công chứng, chứng thực).

- Thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân.

2. Hồ sơ cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của pháp luật mới nhất về hồ sơ cho thuê doanh nghiệp tư nhân, quý khách hàng cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

- Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục II - 6 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);

- Bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng;

3. Trình tự, thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Trình tự về việc thực hiện cho thuê doanh nghiệp tư nhân thực hiện theo các bước sau:

a. Bước 1: Hai bên lập hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân

(Lưu ý: Hình thức và nội dung của hợp đồng tuân thủ theo các nguyên tắc của Bộ luật Dân sự 2015).

b. Bước 2: Làm thủ tục thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

 • Sau khi ký kết hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục thông báo bằng văn bản theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến cơ quan đăng ký dinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành.
 • Việc gửi thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký Kinh doanh cấp tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng lý kinh doanh qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

c. Bước 3: Nhận kết quả

 • Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân cho doanh nghiệp.

4. Thời gian thực hiện

- Thời hạn từ 03-08 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

IV. Dịch vụ Luật sư tư vấn trình tự thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân

1. Nội dung công việc

Trong quá trình thực hiện thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân, nếu có khó khăn, vướng mắc, đội ngũ Luật sư ThinkSmart luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách. Khi kết nối với ThinkSmart, Quý khách sẽ được cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn tư vấn trình tự thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân, với các nội dung cụ thể sau đây:

 • Nhận tư vấn quy trình, điều kiện, hồ sơ, thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân
 •  Luật sư ThinkSmart phân tích pháp lý, đưa ra các phương án giải quyết vấn đề, đồng thời phân tích chặt chẽ ưu điểm - nhược điểm của từng phương án đó. Điều này giúp Quý khách có cái nhìn tổng thể và khách quan nhất về kết quả dự kiến đạt được.
 • Quý khách chủ động quyết định phương án cho thuê doanh nghiệp tư nhân.
 • Luật sư ThinkSmart xây dựng, soạn thảo đầy đủ hồ sơ, văn bản theo thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân theo quy định pháp luật.
 • Luật sư ThinkSmart đại diện Quý khách đi nộp hồ sơ, làm việc với các bên thứ ba như Phòng đăng ký kinh doanh, …
 • Nhận kết quả sau khi công bố cho thuê doanh nghiệp tư nhân thành công (hoàn thành mục tiêu của Quý khách).

2. Các gói dịch vụ

Dựa trên nhu cầu của bản thân, Quý khách có thể lựa chọn 1 trong 3 gói dịch vụ như sau:

 • Gói 1: Luật sư tư vấn: quy trình, điều kiện, hồ sơ, thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân
 • Gói 2: Luật sư tư vấn và xây dựng, soạn thảo hồ sơ: quy trình, điều kiện, hồ sơ, thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân
 • Gói 3: Luật sư tư vấn và đại diện Quý khách thực hiện toàn bộ công việc. Ghi chú: Với những công việc bắt buộc phải có sự hiện diện của Quý khách theo luật định, ThinkSmart sẽ cử nhân sự đồng hành cùng Quý khách.

3. Cách thức kết nối

Để nhận tư vấn về trình tự thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân, Quý khách có thể dễ dàng kết nối với ThinkSmart thông qua 1 trong 3 cách thức sau đây: 

4. Nguyên tắc hoạt động, cam kết

Trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý cho Quý khách nói riêng và quá trình hoạt động nghề nghiệp nói chung, ThinkSmart cam kết tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc sau đây:

i. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

ii. Tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

iii. Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.

iv. Bảo mật thông tin Khách hàng.

v. Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

vi. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư.

V. Lời kết

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật ThinkSmart về trình tự, thủ tục trình tự thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân.Trân trọng cảm ơn Quý khách đã quan tâm và tin dùng dịch vụ pháp lý của ThinkSmart./.

Bài viết liên quan

Luật sư tư vấn và đại diện giải quyết tranh chấp về Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng và được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

Quyền sở hữu là quyền cơ bản của mỗi công dân, là sự thừa nhận mà Nhà nước cho phép một chủ thể được thực hiện trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của mình. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại hiện tượng chiếm hữu, sử dụng và được lợi từ tài sản không có căn cứ pháp luật.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội đánh bạc (Điều 321 BLHS 2015)

Đánh bạc là hành vi tham gia vào trò chơi được tổ chức bất hợp pháp mà việc thắng hoặc thua sẽ đi kèm với việc được hoặc mất lợi ích vật chất đáng kể có thể là tiền, hiện vật hoặc các hình thức tài sản khác.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội rửa tiền (Điều 324 BLHS 2015)

Tội rửa tiền bị xử phạt như nào? Đây là câu hỏi hiện đang được quan tâm trong xã hội hiện nay. Thực tế, công nghệ ngày càng phát triển, loại tội phạm này ngày có nhiều hành vi tinh vi hơn trong việc rửa tiền, qua mắt được cơ quan chức năng.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người (Điều 240 BLHS 2015)

Trong tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn ra căng thẳng như hiện nay, Nhà nước luôn đề cao tinh thần tự giác phòng chống dịch bệnh của mỗi người dân. Tuy nhiên, một số người đã không có ý thức tự giác, có những hành vi để dịch bệnh diễn ra phức tạp, lây lan nhanh. Điều này có thể khiến họ sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự cho tội danh làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người.