Luật sư tư vấn, bảo vệ cho thân chủ là bị hại trong vụ án hình sự về tội Làm nhục người khác (Điều 155 Bộ luật hình sự 2015)

Đối với con người, ngoài tính mạng và sức khỏe là vô giá thì danh dự, nhân phẩm cũng là một giá trị quan trọng cần được bảo vệ. Quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người là một trong những quyền quan trọng nhất trong các quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp ghi nhận và bảo hộ. Bởi vậy, làm nhục người khác là hành vi trái pháp luật, xâm phạm nhân phẩm, danh dự của người khác được quy định thành tội danh cụ thể trong Bộ luật Hình sự 2015.

Luật sư tư vấn, bảo vệ cho thân chủ là bị hại trong vụ án hình sự về tội Cưỡng dâm (Điều 143 Bộ luật hình sự 2015)

Cưỡng dâm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền được tôn trọng về nhân phẩm, danh dự của người khác. Hành vi cưỡng dâm được quy định là tội danh độc lập thuộc nhóm tội xâm phạm nhân phẩm trong Bộ luật hình sự 2015.

Luật sư tư vấn, bảo vệ cho thân chủ là bị hại trong vụ án hình sự về tội Hiếp dâm (Điều 141 Bộ luật hình sự 2015)

Trong thời gian qua, tội phạm xâm phạm đến phụ nữ và trẻ em đang có chiều hướng gia tăng và được dư luận xã hội quan tâm. Đặc biệt số vụ hiếp dâm xảy ra ngày càng nhiều, đối tượng bị hiếp dâm chủ yếu hướng đến là phụ nữ. Tuy nhiên không phải hành vi xâm hại đến thân thể nào cũng được coi là tội hiếp dâm.

Luật sư tư vấn, bảo vệ cho thân chủ là bị hại trong vụ án hình sự về tội Ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật (Điều 372 Bộ luật hình sự 2015)

Tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật lần đầu tiên được ghi nhận tại Bộ luật Hình sự 1985, đây là tội danh thuộc nhóm tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan tư pháp, trật tự và an toàn xã hội; xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của tập thể hoặc của Nhà nước.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội (Điều 369 Bộ luật hình sự 2015)

Trong hoạt động điều tra xét xử, cơ quan có thẩm quyền điều tra đóng một vai trò rất quan trọng. Vì vậy đòi hỏi mỗi cơ quan phải có trách nhiệm, làm việc nghiêm minh để đảm bảo quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, quá trình làm việc, vẫn xảy ra những sai phạm, nghiêm trọng nhất có thể kể đến là tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.

Luật sư tư vấn, bảo vệ cho thân chủ là bị hại trong vụ án hình sự về tội Truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội (Điều 368 Bộ luật hình sự 2015)

Trong hoạt động điều tra xét xử, rất nhiều các trường hợp cá nhân phải chịu án oan, bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi không có tội. Đây là một lỗi nghiêm trọng do cơ quan có thẩm quyền điều tra vi phạm trong quá trình thực hiện công vụ.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội Dùng nhục hình (Điều 373 Bộ luật hình sự 2015)

Tội dùng nhục hình là một trong những tội được quy định rất sớm trong pháp luật Việt Nam. Xuất phát từ các quyền tự do và cơ bản của con người cũng như xu thế chung của pháp luật thế giới, Việt Nam đã ghi nhận và ngày càng hoàn thiện các quy định nhằm chống nhục hình trong hệ thống pháp luật, nổi bật là quy định trong Bộ luật hình sự 2015.

Luật sư tư vấn, bảo vệ bị hại trong vụ án hình sự về tội Bức cung (Điều 374 Bộ luật hình sự 2015)

Pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam đã quy định các biện pháp điều tra, thủ tục lấy lời khai nhằm bảo đảm quyền con người của những người tham gia tố tụng hình sự song vẫn tồn tại những vi phạm. Tùy mức độ vi phạm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong quá trình lấy lời khai có thể bị xem xét xử lý Tội bức cung theo quy định tại Điều 374 Bộ luật hình sự năm 2015.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội Môi giới hối lộ (Điều 365 Bộ luật hình sự 2015)

Môi giới hối lộ hiện vẫn đang là vấn nạn đáng được quan tâm trong xã hội hiện nay. Việc môi giới hối lộ diễn ra thản nhiên như một “thói quen”, một văn hoá ngầm trong xã hội. Qua từng thời kỳ sửa đổi và hoàn thiện, pháp luật Việt Nam đã và đang xây dựng các chế tài trừng trị nghiêm khắc tội đưa hối lộ cũng như tội môi giới.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội Đưa hối lộ (Điều 364 Bộ luật hình sự 2015)

Hành vi đưa hối lộ hiện nay vẫn đang là vấn nạn đáng được quan tâm trong xã hội. Việc đưa hối lộ diễn ra thản nhiên như một “thói quen”, một văn hoá ngầm trong xã hội. Qua từng thời kỳ sửa đổi và hoàn thiện, pháp luật Việt Nam đã và đang xây dựng các chế tài trừng trị nghiêm khắc tội đưa hối lộ.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 360 Bộ luật hình sự 2015)

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao của người có chức vụ, quyền hạn và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho lợi ích nhà nước, tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356 Bộ luật hình sự 2015)

Người có chức vụ, quyền hạn là những người đại diện cho Nhà nước thực hiện hoạt động công vụ, nắm giữ những quyền hạn quan trọng bảo đảm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những cán bộ thực hiện chức vụ, quyền hạn một cách khách quan, chính trực thì vẫn tồn tại một số người vì mục đích vụ lợi nên đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại về tài sản cũng như ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, cá nhân.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355 Bộ luật hình sự 2015)

Tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản là một trong những tội phạm có tính chất nghiêm trọng xâm phạm đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Luật hình sự Việt Nam đã quy định về cấu thành tội danh và những hình phạt dành cho đối tượng phạm tội tại Điều 355 Bộ luật hình sự Việt Nam.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội Nhận hối lộ (Điều 354 Bộ luật hình sự 2015)

Nhận hối lộ là hành vi người có chức vụ, quyền hạn, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích (vật chất hoặc phi vật chất khác) dưới bất kỳ hình thức nào cho chính bản thân người đó hoặc cho người khác hoặc cho tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hay theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội Tham ô tài sản (Điều 353 Bộ luật hình sự 2015)

Tham ô tài sản là tội phạm phổ biến nhất trong các tội phạm tham nhũng. Bộ luật hình sự Việt Nam 2015 đã quy định về cấu thành tội danh này tại Điều 353.