Mục lục

I. Lời mở đầu

Qũy hưu trí tự nguyện được hình thành từ phí bảo hiểm và là tập hợp các tài khoản bảo hiểm hưu trí của người được bảo hiểm. Nhà nước giữ vai trò giám sát, thông qua các chính sách, chế độ đảm bảo quỹ luôn hoạt động công khai, minh bạch, quyền và lợi ích của các đối tượng luôn được đảm bảo. Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về việc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện, ThinkSmart xin cung cấp thông tin đến quý khách hàng thông qua bài viết dưới đây.

II. Giải thích từ ngữ

Quỹ hưu trí: là tên viết tắt của quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện, là quỹ tài chính để thực hiện chương trình hưu trí, được hình thành từ sự đóng góp của người tham gia quỹ và người sử dụng lao động.

Tài sản quỹ hưu trí: là tập hợp số dư của các tài Khoản hưu trí cá nhân của người lao động tham gia cùng một chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện, được hình thành từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động.

Doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí: là doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.

Dịch vụ quản lý quỹ hưu trí: là dịch vụ quản lý các tài Khoản hưu trí cá nhân theo ủy quyền của người tham gia quỹ và người sử dụng lao động.

III. Trình tự, thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

Để thực hiện thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện, mời Quý khách tham khảo những nội dung sau đây.

1. Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

- Là doanh nghiệp thành lập hợp pháp tại Việt Nam được phép hoạt động trong các lĩnh vực: Bảo hiểm nhân thọ, quản lý quỹ theo quy định của pháp luật chuyên ngành và đáp ứng được các Điều kiện sau:

+ Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải đủ Điều kiện triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm hưu trí;

+ Đối với công ty quản lý quỹ phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý quỹ; tổng giá trị tài sản quản lý tối thiểu là 1.000 tỷ đồng, đang hoạt động quản lý quỹ mở hoặc quỹ trái phiếu.

- Không phải là tổ chức nằm trong diện đang được tái cơ cấu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Có dự thảo Điều lệ quỹ đối với mỗi quỹ hưu trí dự kiến thành lập đáp ứng Điều kiện quy định tại Điều 14 Nghị định 88/2016/NĐ-CP.

- Có hợp đồng nguyên tắc ký kết với các tổ chức cung cấp dịch vụ sau:

+ Tổ chức lưu ký tài sản quỹ hưu trí theo quy định tại Điều 15 Nghị định này;

+ Ngân hàng giám sát hoạt động quản lý quỹ hưu trí và quản trị tài Khoản hưu trí cá nhân theo quy định tại Điều 16 Nghị định này.

- Có phương án kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí gồm những nội dung cơ bản sau:

- Kế hoạch và chiến lược hoạt động quản lý quỹ hưu trí trong 05 năm tiếp theo;

- Phương án về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để quản lý từng tài Khoản hưu trí cá nhân đảm bảo thực hiện các hoạt động đóng góp, đầu tư, thanh toán chi phí, thuế, tiền phạt và chi trả các đối tượng liên quan;

- Có mẫu hợp đồng khung về tham gia quỹ hưu trí đáp ứng Điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định này.

+ Có tối thiểu 05 người lao động có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực quản lý quỹ hưu trí, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc quản lý quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm. Trong đó phải có tối thiểu 03 nhân viên nghiệp vụ có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp hoặc là thành viên của Hiệp hội các nhà phân tích tài chính (CFA).

+ Có quy trình quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ.

2. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

- Dự thảo Điều lệ được hội nghị thành lập hoặc chủ sở hữu thông qua;

- Đề án thành được hội nghị thành lập hoặc chủ sở hữu thông qua;

- Danh sách nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm làm Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên khác của Ban kiểm soát, Giám đốc

- Tài liệu chứng minh năng lực của những người dự kiến bầu, bổ nhiệm làm Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên khác của Ban kiểm soát, Giám đốc;

- Danh sách các thành viên tham gia góp vốn.

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với thành viên là cá nhân, người đại diện của pháp nhân, hộ gia đình). Đối với thành viên là cán bộ, công chức phải có thêm giấy xác nhận nơi công tác, bản sao quyết định tuyển dụng của cơ quan, đơn vị tuyển dụng; Bản sao sổ hộ khẩu (đối với thành viên là hộ gia đình); Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với thành viên là pháp nhân);

- Biên bản Hội nghị thành lập;

- Dự thảo các quy định nội bộ.

3. Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

  • Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện
  • Xin giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện
  • Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các hoạt động sau khi thành lập doanh nghiệp
  • Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh môi giới bảo hiểm

4. Thời gian thực hiện

  • Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp: 15 - 20 ngày làm việc Kể từ ngày nộp hồ sơ
  • Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện : 10 - 15 ngày làm việc Kể từ ngày nộp hồ sơ.

IV. Dịch vụ Luật sư tư vấn trình tự thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

1. Nội dung công việc

Trong quá trình thực hiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đội ngũ Luật sư ThinkSmart luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách. Khi kết nối với ThinkSmart, Quý khách sẽ được cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn tư vấn trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện, với các nội dung cụ thể sau đây:

● Luật sư ThinkSmart phân tích pháp lý, đưa ra các phương án giải quyết vấn đề, đồng thời phân tích chặt chẽ ưu điểm - nhược điểm của từng phương án đó. Điều này giúp Quý khách có cái nhìn tổng thể và khách quan nhất về kết quả dự kiến đạt được.

● Quý khách chủ động quyết định phương án thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện.

● Luật sư ThinkSmart xây dựng, soạn thảo đầy đủ hồ sơ, văn bản theo thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện theo quy định pháp luật.

● Nhận kết quả sau khi công bố thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện thành công (hoàn thành mục tiêu của Quý khách).

2. Các gói dịch vụ

Dựa trên nhu cầu của bản thân, Quý khách có thể lựa chọn 1 trong 3 gói dịch vụ như sau:

● Gói 1: Luật sư tư vấn: quy trình, điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

● Gói 2: Luật sư tư vấn và xây dựng, soạn thảo hồ sơ: quy trình, điều kiện, hồ sơ, thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

● Gói 3: Luật sư tư vấn và đại diện Quý khách thực hiện toàn bộ công việc. Ghi chú: Với những công việc bắt buộc phải có sự hiện diện của Quý khách theo luật định, ThinkSmart sẽ cử nhân sự đồng hành cùng Quý khách.

3. Cách thức kết nối

Để nhận tư vấn về trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện, Quý khách có thể dễ dàng kết nối với ThinkSmart thông qua 1 trong 3 cách thức sau đây:

4. Nguyên tắc hoạt động, cam kết

Trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý cho Quý khách nói riêng và quá trình hoạt động nghề nghiệp nói chung, ThinkSmart cam kết tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc sau đây:

i. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

ii. Tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

iii. Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.

iv. Bảo mật thông tin Khách hàng.

v. Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

vi. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư.

V. Lời kết

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật ThinkSmart về trình tự, thủ tục trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện. Trân trọng cảm ơn Quý khách đã quan tâm và tin dùng dịch vụ pháp lý của ThinkSmart./.

Bài viết liên quan

Luật sư tư vấn và đại diện giải quyết tranh chấp về Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng và được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

Quyền sở hữu là quyền cơ bản của mỗi công dân, là sự thừa nhận mà Nhà nước cho phép một chủ thể được thực hiện trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của mình. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại hiện tượng chiếm hữu, sử dụng và được lợi từ tài sản không có căn cứ pháp luật.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội đánh bạc (Điều 321 BLHS 2015)

Đánh bạc là hành vi tham gia vào trò chơi được tổ chức bất hợp pháp mà việc thắng hoặc thua sẽ đi kèm với việc được hoặc mất lợi ích vật chất đáng kể có thể là tiền, hiện vật hoặc các hình thức tài sản khác.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội rửa tiền (Điều 324 BLHS 2015)

Tội rửa tiền bị xử phạt như nào? Đây là câu hỏi hiện đang được quan tâm trong xã hội hiện nay. Thực tế, công nghệ ngày càng phát triển, loại tội phạm này ngày có nhiều hành vi tinh vi hơn trong việc rửa tiền, qua mắt được cơ quan chức năng.