Mục lục

I. Lời mở đầu

Trên thế giới, các công ty cho thuê tài chính phát triển tương đối nhanh chóng, đóng góp một khoản không hề nhỏ vào tổng số tiền tài trợ cho các giao dịch mua bán thiết bị hằng năm ở các doanh nghiệp. Ở Việt Nam, công ty cho thuê tài chính đã phát triển trong gần 20 năm gần đây. Vì vậy, doanh nghiệp muốn hoạt động trong lĩnh vực trên thì cần phải chú ý thủ tục nào cũng như là pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về việc doanh nghiệp thành lập công ty cho thuê tài chính? Hãy cùng ThinkSmart tìm hiểu các thông tin trên. 

II. Giải thích từ ngữ

1. Công ty cho thuê tài chính là gì?

Công ty cho thuê tài chính là tổ chức tín dụng thành lập dưới hình thức công ty kinh doanh theo phương thức cung ứng vốn cho khách hàng chủ yếu thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị và các loại động sản khác. 

2. Các thuật ngữ

2.1. Cho thuê tài chính

Cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính với bên thuê tài chính. Bên cho thuê tài chính cam kết mua tài sản cho thuê tài chính theo yêu cầu của bên thuê tài chính và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê tài chính trong suốt thời hạn cho thuê. Bên thuê tài chính sử dụng tài sản thuê tài chính và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.

2.2. Tài sản cho thuê tài chính 

Tài sản cho thuê tài chính (sau đây gọi tắt là tài sản cho thuê): là máy móc, thiết bị hoặc tài sản khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể các loại tài sản cho thuê trong từng thời kỳ.

2.3. Bên cho thuê tài chính 

Bên cho thuê tài chính (sau đây gọi tắt là bên cho thuê): là công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính.

2.4. Bên thuê tài chính 

Bên thuê tài chính (sau đây gọi tắt là bên thuê): là tổ chức, cá nhân hoạt động tại Việt Nam, trực tiếp sử dụng tài sản thuê cho mục đích hoạt động của mình.

2.5. Tiền thuê

Tiền thuê là số tiền mà bên thuê phải trả cho bên cho thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính.

2.6. Hợp đồng cho thuê tài chính

Hợp đồng cho thuê tài chính là hợp đồng không hủy ngang, được ký giữa bên cho thuê và bên thuê về việc cho thuê tài chính đối với một hoặc một số tài sản cho thuê.

2.7. Mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính

Mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính (sau đây gọi tắt là mua và cho thuê lại): là việc bên cho thuê tài chính mua máy móc, thiết bị hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu của bên thuê và cho bên thuê thuê lại chính các tài sản đó theo hình thức cho thuê tài chính để bên thuê tiếp tục sử dụng phục vụ cho hoạt động của mình. Trong giao dịch mua và cho thuê lại, bên thuê đồng thời là bên cung ứng tài sản cho thuê.

3. Hình thức thành lập

Công ty cho thuê tài chính được thành lập dưới các hình thức sau:

- Công ty cho thuê tài chính do ngân hàng, công ti tài chính hoặc ngân hàng, công ty tài chính cùng doanh nghiệp khác của Việt Nam thành lập;

- Công ty cho thuê tài chính liên doanh giữa bên Việt Nam và các bên nước ngoài;

- Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài;

- Công ty cho thuê tài chính có thể là thành viên của tập đoàn tài chính ngân hàng nhưng phải có tư cách pháp nhân độc lập.

III. Trình tự thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính

Để thực hiện thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính, mời Quý khách tham khảo những nội dung sau đây:

1. Điều kiện thành lập công ty cho thuê tài chính

+ Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu là 150 tỷ đồng;

+ Chủ sở hữu công ty cho thuê tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn;

+ Người quản lý, điều hành, thành viên Ban kiểm soát đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50 của Luật Các tổ chức tín dụng.

+ Có điều lệ phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

+ Có đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi; không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, các công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện trên và các điều kiện kèm theo theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ thành lập công ty cho thuê tài chính

- Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ công ty, phương án hoạt động: nêu rõ nội dung, phương thức hoạt động, địa bàn hoạt động, lợi ích đối với nền kinh tế; trong đó, xác định kế hoạch hoạt động cụ thể 3 năm đầu;

- Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty, lý lịch (theo mẫu) các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn của thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc);

- Bản sao các giấy tờ: bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập, bản sao quyết định thành lập công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức;

- Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn. Phương án góp vốn điều lệ, danh sách và cam kết về mức vốn điều lệ của các bên góp vốn;

- Hồ sơ chứng minh điều kiện tiêu chuẩn đối với người quản lý và giám đốc chi nhánh của công ty;

- Tình hình tài chính và các thông tin có liên quan về các cổ đông lớn. Đối với các cổ đông lớn là doanh nghiệp, các tài liệu phải nộp gồm:

+ Quyết định thành lập;

+ Điều lệ ban hành;

+ Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về số vốn điều lệ và số vốn thực có năm hiện hành;

+ Văn bản cử người đại diện pháp nhân của Doanh nghiệp;

+ Bảng cân đối tài chính, bảng kết quả lãi, lỗ đã được kiểm toán và báo cáo tình hình hoạt động 3 năm gần nhất;

+ Một số giấy tờ khác (trong trường hợp cần thiết).

3. Trình tự thành lập công ty cho thuê tài chính

 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty cho thuê tài chính
 • Xin giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty cho thuê tài chính
 • Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp
 • Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh lĩnh vực tài chính
 • Khắc dấu và công bố mẫu dấu
 • Đăng ký mở tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số
 • Phát hóa đơn và treo bảng hiệu
 • Kê khai đóng thuế mở công ty tài chính
 • Góp vốn cam kết

4. Thời gian thực hiện

 • Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty tài chính: 15 - 25 ngày làm việc Kể từ ngày nộp hồ sơ
 • Xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh lĩnh vực tài chính, Con dấu của Công ty và Đăng bố cáo thành lập trên Cổng thông tin doanh nghiệp Quốc Gia: 5 ngày làm việc Kể từ ngày nộp hồ sơ

IV. Dịch vụ Luật sư tư vấn trình tự thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính

Trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính, nếu có khó khăn, vướng mắc, đội ngũ Luật sư ThinkSmart luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách. Khi kết nối với ThinkSmart, Quý khách sẽ được cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn tư vấn trình tự thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính, với các nội dung cụ thể sau đây:

1. Nội dung công việc

 • Nhận tư vấn định hướng miễn phí: quy trình, điều kiện, hồ sơ, thành lập công ty cho thuê tài chính 
 • Nhận tư vấn chuyên sâu: quy trình, điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính
 • Luật sư ThinkSmart phân tích pháp lý, đưa ra các phương án giải quyết vấn đề, đồng thời phân tích chặt chẽ ưu điểm - nhược điểm của từng phương án đó. Điều này giúp Quý khách có cái nhìn tổng thể và khách quan nhất về kết quả dự kiến đạt được.
 • Quý khách chủ động quyết định phương án thành lập công ty cho thuê tài chính.
 • Luật sư ThinkSmart xây dựng, soạn thảo đầy đủ hồ sơ, văn bản theo thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính theo quy định pháp luật.
 • Luật sư ThinkSmart đại diện Quý khách đi nộp hồ sơ, làm việc với các bên thứ ba như Toà án, Viện kiểm sát, …
 • Nhận kết quả sau khi công bố thành lập công ty cho thuê tài chính thành công (hoàn thành mục tiêu của Quý khách).

2. Các gói dịch vụ

Dựa trên nhu cầu của bản thân, Quý khách có thể lựa chọn 1 trong 3 gói dịch vụ như sau:

 • Gói 1: Luật sư tư vấn: quy trình, điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính
 • Gói 2: Luật sư tư vấn và xây dựng, soạn thảo hồ sơ: quy trình, điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính
 • Gói 3: Luật sư tư vấn và đại diện Quý khách thực hiện toàn bộ công việc. Ghi chú: Với những công việc bắt buộc phải có sự hiện diện của Quý khách theo luật định, ThinkSmart sẽ cử nhân sự đồng hành cùng Quý khách.

3. Cách thức kết nối

Để nhận tư vấn về trình tự thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính, Quý khách có thể dễ dàng kết nối với ThinkSmart thông qua 1 trong 3 cách thức sau đây:

4. Nguyên tắc hoạt động, cam kết

Trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý cho Quý khách nói riêng và quá trình hoạt động nghề nghiệp nói chung, ThinkSmart cam kết tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc sau đây:

i. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

ii. Tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

iii. Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.

iv. Bảo mật thông tin Khách hàng.

v. Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

vi. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư.

V. Lời kết

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật ThinkSmart về trình tự, thủ tục trình tự thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính. Trân trọng cảm ơn Quý khách đã quan tâm và tin dùng dịch vụ pháp lý của ThinkSmart./.

Bài viết liên quan

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355 Bộ luật hình sự 2015)

Tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản là một trong những tội phạm có tính chất nghiêm trọng xâm phạm đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Luật hình sự Việt Nam đã quy định về cấu thành tội danh và những hình phạt dành cho đối tượng phạm tội tại Điều 355 Bộ luật hình sự Việt Nam.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội Nhận hối lộ (Điều 354 Bộ luật hình sự 2015)

Nhận hối lộ là hành vi người có chức vụ, quyền hạn, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích (vật chất hoặc phi vật chất khác) dưới bất kỳ hình thức nào cho chính bản thân người đó hoặc cho người khác hoặc cho tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hay theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Luật sư tư vấn, bào chữa cho thân chủ trong vụ án hình sự về tội Tham ô tài sản (Điều 353 Bộ luật hình sự 2015)

Tham ô tài sản là tội phạm phổ biến nhất trong các tội phạm tham nhũng. Bộ luật hình sự Việt Nam 2015 đã quy định về cấu thành tội danh này tại Điều 353.

Luật sư tư vấn trình tự, thủ tục khiếu nại Quyết định kỷ luật Cán bộ, Công chức

Về bản chất, khiếu nại quyết định hành chính thông thường và khiếu nại quyết định hành chính kỷ luật cán bộ, công chức khác nhau ở chỗ đối tượng tác động của việc khiếu nại ở đây là quyết định kỷ luật liên quan đến cán bộ, công chức. Vậy, hiện nay trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính được pháp luật quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật sư ThinkSmart sẽ làm rõ vấn đề này: