Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng

Cụ thể, Chương trình có mục tiêu bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em khi trẻ em tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động trên môi trường mạng và ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật.

Những vấn đề an ninh phi truyền thống và tác động của nó đối với các nước

An ninh phi truyền thống đã và đang tác động đến nhiều quốc gia trên thế giới, việc nhận dạng các loại an ninh phi truyền thống và tác động của nó sẽ góp phần hạn chế những tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia trên thế giới, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển bền vững. Trong bối cảnh hiện nay, các thách thức an ninh phi truyền thống như khan hiếm nguồn nước, ô nhiễm và suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu, di cư thiếu kiểm soát… đang là những vấn đề nổi cộm mà các quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt.

An ninh phi truyền thống – Nguy cơ thách thức trong quản trị đảm bảo các chỉ số an ninh – an sinh – an toàn tại các đô thị

Nhận lời mời của Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao tại Hội trường Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào lúc 10h00 giờ New York (tức 22h00 giờ Việt Nam) ngày 22/4/2021 với chủ đề “An toàn, an ninh và quản trị tốt tại đô thị: Đưa phòng chống tội phạm thành ưu tiên của tất cả mọi người”.

Một số đặc điểm cơ bản của An ninh phi truyền thống

An ninh phi truyền thống (Non - Traditional Security) là một khái niệm mới, một vấn để của thế giới hiện đại, xuất hiện trong giai đoạn cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, diễn biến phức tạp. Đặc biệt, kể từ sau sự kiện chấn động 11/9/2001 tại nước Mỹ, khái niệm xuất hiện nhiều và dần phổ biến. Trong bối cành hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, an ninh phi truyền thống là khái niệm động, thay đổi tùy thuộc vào cách thức tiếp cận, chủ yếu sử dụng đề phân biệt với an ninh truyền thống, dùng để chi các mối đe dọa phi truyền thống đối với an ninh quốc gia, dân tộc, cộng đồng và sự ổn định của mỗi con người, có nguồn gốc phi quân sự từ các tác nhân, chủ thể phi nhà nước.