Thẻ: công ty nước ngoài

  • Quy trình thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

    Quy trình thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

    Nền kinh tế ngày càng phát ngày càng nhiều doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng thị trường tại Việt Nam. Những điều này mang lại không ít cơ hội cho các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như tạo ra không ít thách thức cho họ bởi việc cạnh tranh sẽ gay gắt hơn. Nhưng để thành lập chi nhánh công ty nước ngoài, cần phải đáp ứng được những gì mà pháp luật của cả Việt Nam và đất nước chi nhánh được thành lập quy định.