Mục lục

Lời mở đầu

Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 với nhiều điểm mới, sửa đổi, bổ sung cũng như bãi bỏ một số quy định so với Luật Doanh nghiệp 2014.

Trong các quyền, doanh nghiệp có một quyền rất quan trọng đó là “tự do, tự chủ hoạt", quyền này có hiệu lực trong phạm vi những công việc pháp luật không cấm.

Như vậy, cùng với sự thay đổi của pháp luật, Doanh nghiệp có trách nhiệm thay đổi các quy định nội bộ (thể hiện tại điều lệ, cơ cấu tổ chức, nội quy, quy chế, quy trình, …) đúng theo quy định tại luật mới.

Công ty của bạn hiện tại đã “phù hợp” với Luật Doanh nghiệp mới nhất hay chưa? Phải bắt đầu rà soát từ đâu, nếu thay đổi thì làm như thế nào? Luật sư ThinkSmart sẽ hướng dẫn bạn trình tự, cách thức để thay đổi nhằm phù hợp với quy định của pháp luật!

Quy trình sửa đổi quy định nội bộ

Bước 1: Rà soát quy định của Luật Doanh nghiệp và các luật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty

Bước 2: Từ những nội dung thay đổi tại Bước 1, rà soát các quy định nội bộ của Công ty (Điều lệ, Nội quy, Quy chế, Quy trình, …)

Bước 3: Thực hiện thay đổi các quy định nội bộ nhằm phù hợp với quy định pháp luật

Bước 4: Thông báo đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý (Bước này được thực hiện đối với những thay đổi cần phải thông báo)

Công ty sẽ thế nào nếu không thay đổi theo luật mới?

Hiện nay, chưa có quy định xử phạt đối với việc không thay đổi điều lệ, nội quy, quy chế, … nội bộ Công ty để phù hợp với luật mới. Tuy nhiên, việc hoạt động của Công ty sẽ có khả năng gặp rắc rối nếu không thực hiện việc thay đổi này. Luật sư ThinkSmart đưa ra một vài dự đoán như sau:

1) Mâu thuẫn trong áp dụng các văn bản hướng dẫn cho Luật mới và các luật liên quan;

(2) Quy định không phù hợp dẫn đến thực hiện không phù hợp. Doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành vi (hành động hoặc không hành động) không phù hợp trước pháp luật. Mức độ thiệt hại cho Công ty sẽ tuỳ thuộc theo từng trường hợp vi phạm cụ thể.

Lời kết

Như vậy, để đảm bảo “bộ máy” Doanh nghiệp của bạn được được vận hành “trơn tru", hãy rà soát và thay đổi để “phù hợp" với quy định của pháp luật ngay từ hôm nay!

Để nhận tư vấn cho trường hợp cụ thể đối với Doanh nghiệp của bạn, hãy kết nối với ThinkSmart thông qua e-mail [email protected] hoặc hotline 1900636391.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan

Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong đại dịch Covid-19, sự hỗ trợ của Nhà nước và cơ chế thực thi

Dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, khiến cho tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN) gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ. Phản ứng chính sách của Chính phủ là khá hợp lý, chủ trương chính sách là đúng đắn nhưng thiết kế chính sách có vấn đề, thực thi chính sách chưa thực sự suôn sẻ. Bài viết tập trung vào những phân tích cần thu hẹp khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn trong hỗ trợ DN vừa và nhỏ để vượt qua đại dịch và những vấn đề cần đặt ra đối với chính sách của Nhà nước.

Luật sư tư vấn Điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự (thuộc lĩnh vực quốc phòng)

Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự (thuộc lĩnh vực quốc phòng) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực An ninh quốc phòng.

Luật sư tư vấn Điều kiện kinh doanh súng bắn sơn

Phòng DVPL Kinh doanh - Thương mại, Công ty luật ThinkSmart tư vấn Quý khách về điều kiện kinh doanh súng bắn sơn.

Luật sư tư vấn Điều kiện kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa)

Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực An ninh quốc phòng.