Mục lục

Để làm rõ vấn đề này, ngày 25/3/2021 Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 833/TCT-DNNCN về việc quản lý thuế đối với giao dịch “lan đột biến”.

Theo đó việc quản lý thuế đối với các giao dịch này như sau:

1. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia trồng trọt, chăm sóc lan đột biến và chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác thì không chịu thuế GTGT và được miễn thuế TNCN.

- Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không trồng trọt, phát sinh giao dịch mua bán lan đột biến thì phải nộp thuế GTGT là 1% và thuế TNCN là 0,5%.

2. Đối với doanh nghiệp

Về chính sách Thuế GTGT

- Trường hợp lan đột biến do doanh nghiệp tự trồng và bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Trường hợp lan đột biến do doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp khác ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải nộp thuế GTGT.

- Trường hợp lan đột biến do doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác ở khâu kinh doanh thương mại thì phải nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.

- Trường hợp lan đột biến do doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bán ở khâu kinh doanh thương mại thì nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

Về chính sách Thuế TNDN

- Doanh nghiệp có thu nhập từ việc bán lan đột biến thì thuộc đối tượng phải nộp thuế TNDN theo quy định.

- Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng "thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn" thì được miễn thuế TNDN.

Bài viết liên quan

Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong đại dịch Covid-19, sự hỗ trợ của Nhà nước và cơ chế thực thi

Dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, khiến cho tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN) gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ. Phản ứng chính sách của Chính phủ là khá hợp lý, chủ trương chính sách là đúng đắn nhưng thiết kế chính sách có vấn đề, thực thi chính sách chưa thực sự suôn sẻ. Bài viết tập trung vào những phân tích cần thu hẹp khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn trong hỗ trợ DN vừa và nhỏ để vượt qua đại dịch và những vấn đề cần đặt ra đối với chính sách của Nhà nước.

Luật sư tư vấn Điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự (thuộc lĩnh vực quốc phòng)

Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự (thuộc lĩnh vực quốc phòng) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực An ninh quốc phòng.

Luật sư tư vấn Điều kiện kinh doanh súng bắn sơn

Phòng DVPL Kinh doanh - Thương mại, Công ty luật ThinkSmart tư vấn Quý khách về điều kiện kinh doanh súng bắn sơn.

Luật sư tư vấn Điều kiện kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa)

Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực An ninh quốc phòng.