Thẻ: nộp đơn sáng chế

  • Phí, lệ phí nộp đơn đăng ký Sáng chế ?

    Phí, lệ phí nộp đơn đăng ký Sáng chế ?

    Hỏi: Tôi muốn nộp đơn đăng ký sáng chế thì phí, lệ phí nộp đơn đăng ký sáng chế là bao nhiêu? Khi nộp đơn đăng ký Sáng chế, người nộp đơn phải nộp các khoản phí, lệ phí sau: – Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ – Phí thẩm định hình thức: 180.000VNĐ/01 điểm yêu…