Thẻ: thương mại

  • Điểm tựa gia tăng thu hút vốn FDI, phát triển kinh tế

    Điểm tựa gia tăng thu hút vốn FDI, phát triển kinh tế

    Công ty Luật ThinkSmart Báo điện tử Công Thương – Cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương Công Thương – Đại dịch Covid-19 đã và đang có những tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội. Vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế là “mục tiêu…