Buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại Tạp chí Luật sư Việt Nam ngày 09/06/2021


Ngày 09/6, Công ty luật ThinkSmart đã có buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và làm việc với Tạp chí Luật sư Việt Nam.

Tạp chí Luật sư Việt Nam thành lập và đi vào hoạt động năm 2014 và được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại Giấy phép hoạt động báo chí số 366/GP-BTTTT ngày 21/8/2020.

Tạp chí Luật sư Việt Nam là cơ quan nghiên cứu và truyền thông của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đội ngũ Luật sư Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tổng kết, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; trao đổi nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, thông tin hoạt động hành nghề của Luật sư; đăng tải các bài lý luận khoa học, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động nghề nghiệp, kỹ năng hành nghề Luật sư, là diễn đàn của đội ngũ Luật sư Việt Nam./.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *