Mục lục

Bộ Y tế hướng dẫn việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người có thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian cách ly y tế tập trung và một số trường hợp khác trong thời gian dịch bệnh do COVID-19.

Ghi chú:

KCB: Khám chữa bệnh

BHYT: Bảo hiểm y tế

1. Người có thẻ BHYT đang cách ly y tế tập trung phải KCB tại cơ sở KCB BHYT

Ngân sách nhà nước chi trả chi phí KCB do COVID-19, bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền, ...;

Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến, trừ chi phí được Ngân sách NN chi trả;

Người có thẻ BHYT tự chi trả chi phí cùng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi được hưởng BHYT (nếu có) theo quy định của pháp luật về BHYT.

2. Cơ sở KCB BHYT phải tổ chức cách ly y tế tập trung hoặc được giao nhiệm vụ KCB cho người nghi nhiễm, nhiễm COVID-19

Người đăng ký KCB BHYT tại cơ sở ban đầu được đến KCB tại cơ sở khác trên địa bàn tỉnh, thành phố;

Cơ sở KCB chuyển tuyến KCB cho người bệnh nhằm phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Các trường hợp này được xác định là KCB BHYT đúng tuyến.

3. Người đã được hẹn khám lại, nhưng do dịch bệnh không đến được

Người bệnh lựa chọn cơ sở KCB khác phù hợp để được khám lại (theo hướng dẫn của cơ sở KCB đã hẹn), được sử dụng Giấy hẹn của cơ sở KCB đã hẹn.

Trường hợp hết dịch bệnh, người bệnh được sử dụng Giấy hẹn khám lại của cơ sở KCB nơi đã cấp thuốc, vật tư y tế để đi KCB tại cơ sở KCB nơi đã chuyển thuốc, vật tư y tế.

Các trường hợp này được xác định là KCB BHYT đúng tuyến.

4. Người có thẻ BHYT tự đi KCB, kết quả không phải cách ly y tế tập trung

Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB được cơ sở y tế kết luận không phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo quy định của pháp luật về BHYT.


4 nội dung này được Bộ Y tế quy định tại Công văn 3100/BYT-BH hướng dẫn mới nhất về thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Hãy chia sẻ thông tin quan trọng này đến gia đình và người thân của bạn nhé!

Bài viết liên quan

Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong đại dịch Covid-19, sự hỗ trợ của Nhà nước và cơ chế thực thi

Dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, khiến cho tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN) gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ. Phản ứng chính sách của Chính phủ là khá hợp lý, chủ trương chính sách là đúng đắn nhưng thiết kế chính sách có vấn đề, thực thi chính sách chưa thực sự suôn sẻ. Bài viết tập trung vào những phân tích cần thu hẹp khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn trong hỗ trợ DN vừa và nhỏ để vượt qua đại dịch và những vấn đề cần đặt ra đối với chính sách của Nhà nước.

Luật sư tư vấn Điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự (thuộc lĩnh vực quốc phòng)

Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự (thuộc lĩnh vực quốc phòng) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực An ninh quốc phòng.

Luật sư tư vấn Điều kiện kinh doanh súng bắn sơn

Phòng DVPL Kinh doanh - Thương mại, Công ty luật ThinkSmart tư vấn Quý khách về điều kiện kinh doanh súng bắn sơn.

Luật sư tư vấn Điều kiện kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa)

Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực An ninh quốc phòng.