Mục lục

Hỏi: Trong quá trình bảo quản, cất giữ gia đình tôi đã làm mất sổ đỏ. Tôi muốn được cấp lại sổ đỏ thì phải làm như thế nào? - Anh N (Nam Định) hỏi.

Cảm ơn anh đã quan tâm đến Dịch vụ tư vấn pháp luật về Đất đai - Xây dựng - Nhà ở của Công ty luật ThinkSmart.

“Sổ đỏ” là cách gọi thông dụng người dân Việt Nam để chỉ:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Tại bài viết này, Luật sư ThinkSmart sẽ gọi chung là sổ đỏ.

Để được cấp lại Sổ đỏ đã bị mất, mời anh N tham khảo nội dung Luật sư tư vấn về trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất sau đây:

4 bước yêu cầu cấp lại sổ đỏ bị mất

(1) Khai báo với UBND xã, phường nơi có đất

Trước hết Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND xã nơi có đất về việc bị mất sổ đỏ. 

UBND xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất sổ đỏ tại trụ sở UBND xã. Trường hợp mất sổ đỏ do thiên tai, hỏa hoạn, UBND xã sẽ xác nhận về sự kiện này trong đơn khai báo của Quý khách.

(2) Nộp hồ sơ yêu cầu cấp lại sổ đỏ

Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất sổ đỏ tại trụ sở UBND xã, Quý khách sẽ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, nộp đến UBND xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai (chi nhánh quận/huyện) đề nghị cấp lại sổ đỏ.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

- Giấy xác nhận của UBND xã về việc đã niêm yết thông báo mất sổ đỏ, hoặc văn bản có xác nhận của UBND xã về việc Quý khách mất sổ đỏ do thiên tai, hỏa hoạn;

- CMND/CCCD của người yêu cầu cấp sổ đỏ (xác nhận về nhân thân);

- Văn bản ủy quyền (trường hợp chủ sử dụng đất ủy quyền cho cá nhân khác).

(3) Tiếp nhận, giải quyết yêu cầu

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

i) Kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; 

ii) Lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy sổ đỏ bị mất, đồng thời ký cấp lại sổ đỏ mới; 

iii) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

iv) Trao sổ đỏ mới cho người được cấp hoặc gửi UBND xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Bước này là phần giải quyết công việc của các cơ quan có thẩm quyền. Khi nhận được đề nghị, Quý khách hãy phối hợp cung cấp, xác nhận thông tin để việc cấp lại sổ đỏ được nhanh chóng.

(4) Nhận sổ đỏ mới

Sau tối đa 10 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ, Quý khách sẽ nhận được sổ đỏ mới. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. thời gian nhận sổ đỏ mới là không quá 20 ngày.

Ghi chú: Thời gian trên được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Cơ sở pháp lý

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Điều 61, Điều 77).

- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính (Điều 10).