Mục lục

Hỏi: Tôi là một lao động nữ đang làm việc cho một công ty tại Đà Nẵng. Tôi muốn hỏi chính sách của nhà nước hiện nay về bình đẳng giới trong quan hệ lao động được pháp luật quy định như thế nào? – Chị T.H (Đà Nẵng) hỏi.

Cảm ơn chị đã quan tâm đến Dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty luật ThinkSmart chúng tôi. Luật sư bộ phận Lao động – Bảo hiểm chia sẻ ý kiến tư vấn như sau: 

Theo Điều 135 Bộ luật lao động năm 2019, Nhà nước có chính sách bảo đảm bình đẳng giới trong quan hệ lao động: 

(1) Bảo đảm quyền bình đẳng của lao động nữ, lao động nam, thực hiện các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới và phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

(2) Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ, lao động nam có việc làm thường xuyên, áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn thời gian, giao việc làm tại nhà. 

(3) Có biện pháp tạo việc làm, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao trình độ nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh thần của lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả năng lực nghề nghiệp, kết hợp hài hòa cuộc sống lao động và cuộc sống gia đình.

(4) Có chính sách giảm thuế đối với người sử dụng lao động có sử dụng nhiều lao động nữ theo quy định của pháp luật về thuế. 

(5) Nhà nước có kế hoạch, biện pháp tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động. Mở rộng nhiều loại hình đào tạo thuận lợi cho lao động nữ có thêm nghề dự phòng và phù hợp với đặc điểm về cơ thể, sinh lý và chức năng làm mẹ của phụ nữ.


Mời Quý khách tham khảo Luật sư tư vấn Lao động – Bảo hiểm: