Mục lục

Hỏi: 

Tôi đã thế chấp quyền sử dụng đất tại Ngân hàng, tôi cần đăng ký thế chấp tài sản trên ở đâu?

Nội dung tư vấn: 

Theo Điều 4 và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP quy định về Đăng ký biện pháp bảo đảm:

Thế chấp quyền sử dụng đất là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ phải đăng ký.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi chung là Văn phòng đăng ký đất đai) thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Như vậy, bạn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi có thửa đất, nhà và tài sản trên đất.

Kim Ngân, Minh Nhật - Công ty luật ThinkSmart

Nguồn tham khảo: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp