Kết hôn đồng giới ở Việt Nam: không cấm nhưng không thừa nhận? Giải pháp cho những cặp đôi đồng giới?

Kết hôn đồng giới ở Việt Nam: không cấm nhưng không thừa nhận? Giải pháp cho những cặp đôi đồng giới?

1. Kết hôn đồng giới là gì?

Kết hôn đồng giới được hiểu là kết hôn giữa hai người có cùng giới tính nam hoặc nữ.

2. Pháp luật VN quy định thế nào về kết hôn đồng giới?

“Không cấm”

Việc kết hôn đồng giới hiện nay không còn là một điều cấm và không bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành.

“Không thừa nhận”

Nhà nước Việt Nam không thừa nhận việc kết hôn đồng giới, cụ thể tại Luật Hôn nhân và Gia đình quy định “Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn” “Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”.

Tức là, việc hai người nam hoặc hai người nữ chung sống với nhau như vợ chồng không được coi là quan hệ hôn nhân, không bị Luật Hôn nhân và Gia đình điều chỉnh về nhân thân, về tài sản, …

3. Giải pháp

Chắc hẳn Quý khách đang thắc mắc, hôn nhân đồng giới không bị cấm nhưng cũng không được thừa nhận thì những cặp đôi đồng giới sẽ phải thế nào khi muốn xác lập quan hệ vợ chồng, cùng nuôi con chung và sở hữu tài sản chung?

Quý khách đã từng nghe đến “Hợp đồng hôn nhân”? Luật sư ThinkSmart tư vấn như sau:

Hai người nam/nữ có thể thoả thuận và cùng nhau xây dựng văn bản về quyền, nghĩa vụ của các bên khi chung sống với nhau như vợ chồng. Những nội dung sau đây có thể được quy định trong văn bản:

– Quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các con (bao gồm cả con nuôi);

– Hình thành, mua bán, cho thuê, cho tặng, … tài sản chung, tài sản riêng;

– Nợ chung, nợ riêng và cách trả nợ;

– Các nội dung khác theo mong muốn, yêu cầu của hai bên.

Ghi chú: Văn bản thoả thuận này nên được chứng thực hoặc lập thành vi bằng. Các nội dung thoả thuận trong văn bản không được trái với quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định của pháp luật và với giải pháp nêu trên, các cặp đôi đồng giới có thể chung sống với nhau như vợ chồng và thực hiện các quyền, nghĩa vụ như vợ chồng theo ý chí, mong muốn của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.