3 thủ tục hành chính BHXH không tiếp nhận qua bưu điện


BHXH cho biết, hiện có 22 trong tổng số 25 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan này được thực hiện qua dịch vụ bưu điện, mang lại sự thuận tiện, tiết kiệm chi phí, thời gian cho các cá nhân, tổ chức.

Thủ tục hành chính BHXH mang lại sự thuận tiện cho cá nhân, tổ chức

Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Trong đó, có nhiều thủ tục phổ biến, người dân thường giao dịch như: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế; giải quyết hưởng chế độ ốm đau … Cùng với đó là thủ tục giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã; giải quyết hưởng chế độ tử tuất …

Việc cắt, giảm thủ tục hành chính, hiện chỉ còn 25 thủ tục, đồng thời thực hiện tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của ngành BHXH, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch với cơ quan BHXH.

3/25 thủ tục hành chính BHXH không tiếp nhận qua đường bưu điện

BHXH Việt Nam cho biết, hiện nay, chỉ còn 3 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam không thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích là: Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp; Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận; Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

BHXH Việt Nam cũng lưu ý, ngoài sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn có thể thực hiện thông qua các hình thức khác như: Qua giao dịch điện tử; qua các doanh nghiệp bưu chính mà cá nhân, tổ chức lựa chọn (không phải là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích) hoặc nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định.

Chuyên viên Đinh Thị Lan Anh – Bộ phận tư vấn Lao động – Bảo hiểm Công ty luật ThinkSmart đưa ra ý kiến tư vấn về Trình tự, thủ tục giải quyết 3 thủ tục hành chính BHXH phải thực hiện trực tiếp. Mời đón đọc vào Chủ nhật ngày 27/06/2021.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *