Mục lục

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

(Về hành vi có dấu hiệu .......... của ..........)

Kính gửi: Cơ quan Công an ..........

I. Người tố giác tội phạm:

1. Họ và tên:

2. Ngày sinh: ... / ... / ......

3. Số CMND/CCCD:

4. Ngày cấp: ... / ... / ......

5. Nơi cấp:

6. Địa chỉ thường trú:

7. Địa chỉ tạm trú:

8. Địa chỉ làm việc:

9. Số điện thoại:

II. Tố giác hành vi vi phạm pháp luật hình sự của:

1. Ông/Bà:

2. Ngày sinh: ... / ... / ......

3. Số CMND/CCCĐ:

4. Ngày cấp: ... / ... / ......

5. Nơi cấp:

6. Địa chỉ thường trú:

7. Địa chỉ tạm trú:

8. Địa chỉ làm việc:

9. Số điện thoại:

III. Nội dung tố giác tội phạm

................. (nêu rõ thời gian, địa điểm, hành vi có dấu hiệu tội phạm) .................

Căn cứ Điều ... Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 tôi nhận thấy hành vi của Ông (Bà) ................... có dấu hiệu của tội ...................

Bởi vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an .............. tiến hành điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu của tội phạm nêu trên, đảm bảo việc xác định đúng người, đúng tội, tránh bỏ lọt tội phạm, tránh làm oan người vô tội.

Tôi xin cung cấp mọi thông tin, tài liệu liên quan và chịu trách nhiệm về hành vi tố giác tội phạm của mình.

Trân trọng cảm ơn./.

.......... , ngày ... tháng ... năm ......

Người tố giác

(ký, ghi rõ họ tên)

Bài viết liên quan

Doanh nghiệp vừa và nhỏ nhìn từ các nước Châu Âu trước đại dịch Covid-19

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là trụ cột của nền kinh tế Châu Âu. Họ đại diện cho 99% tất cả các doanh nghiệp ở EU. Họ sử dụng khoảng 100 triệu người, chiếm hơn một nửa GDP của Châu Âu và đóng một vai trò quan trọng trong việc gia tăng giá trị trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ mang đến các giải pháp sáng tạo nhưng cũng đầy thách thức như biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên và gắn kết xã hội, dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp. Do đó, SME là trọng tâm trong quá trình chuyển đổi song sinh của EU sang một nền kinh tế kỹ thuật số và bền vững trước khả năng chống chịu với các cú sốc bên ngoài. Bài viết nhằm đưa đến một số kinh nghiệm cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) ở Việt Nam trong giai đoạn đương đầu với dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong đại dịch Covid-19, sự hỗ trợ của Nhà nước và cơ chế thực thi

Dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, khiến cho tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN) gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ. Phản ứng chính sách của Chính phủ là khá hợp lý, chủ trương chính sách là đúng đắn nhưng thiết kế chính sách có vấn đề, thực thi chính sách chưa thực sự suôn sẻ. Bài viết tập trung vào những phân tích cần thu hẹp khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn trong hỗ trợ DN vừa và nhỏ để vượt qua đại dịch và những vấn đề cần đặt ra đối với chính sách của Nhà nước.

Luật sư tư vấn Điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự (thuộc lĩnh vực quốc phòng)

Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự (thuộc lĩnh vực quốc phòng) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực An ninh quốc phòng.

Luật sư tư vấn Điều kiện kinh doanh súng bắn sơn

Phòng DVPL Kinh doanh - Thương mại, Công ty luật ThinkSmart tư vấn Quý khách về điều kiện kinh doanh súng bắn sơn.