Mục lục

Hỏi: 

Tôi là nữ giới và đang có quan hệ tình cảm với một người cũng là nữ giới. Theo Luật Hôn nhân và gia đình thì hai người đồng giới có được kết hôn với nhau không? Mong nhận được tư vấn từ Luật sư.

Nội dung tư vấn 

Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về Điều kiện kết hôn như sau: 

“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Theo quy định trên, nhận thấy nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. 

Huyền Trang, Công ty luật ThinkSmart