Rút Bảo hiểm xã hội một lần có được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp?

Rút Bảo hiểm xã hội một lần có được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp?

Sau khi nghỉ việc 01 năm mà không còn nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, nhiều người lao động đã quyết định lấy BHXH một lần. Vậy, trường hợp đã lấy BHXH một lần mà chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì có được bảo lưu hay không?


(Theo Luật sư Việt Nam)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.