Lời mở đầu

Kế toán là một chức vụ rất quan trọng trong doanh nghiệp, nhưng vấn đề pháp lý liên quan đến chức vụ này không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ.

Để doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý xoay quanh việc bổ nhiệm Kế toán trưởng, Người phụ trách kế toán, bài viết dưới đây Luật Thinksmart cung cấp tới khách hàng các thông tin như sau:

Giải thích thuật ngữ

 • Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán. Ngoại trừ doanh nghiệp siêu nhỏ thì các doanh nghiệp đều bắt buộc phải có kế toán trưởng.
 • Người phụ trách kế toán là chức vị thay thế khi doanh nghiệp chưa bổ nhiệm được Kế toán trưởng.
 • Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có dưới 10 người lao động, tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng (đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng) và không quá 10 tỷ đồng (đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ).

Doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí Kế toán trưởng, Người phụ trách kế toán

Tùy thuộc vào quy mô hoạt động, yêu cầu quản lý mà doanh nghiệp tổ chức bộ máy làm kế toán của mình; đó có thể là Phòng/Ban Kế toán, thuê dịch vụ làm kế toán, …

Tuy nhiên, dù tổ chức theo hình thức nào, bao nhiêu người làm kế toán đi nữa thì, doanh nghiệp nhất định phải có Kế toán trưởng, trừ trường hợp là doanh nghiệp siêu nhỏ. Tức là doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Đối với Doanh nghiệp mới chưa bố trí được kế toán

Nếu chưa thể bổ nhiệm được ngay Kế toán trưởng thì doanh nghiệp phải bố trí Người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng (sau đây gọi tắt là Người phụ trách kế toán) hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng.

Thời gian bố trí Người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau đó doanh nghiệp phải bố trí người làm Kế toán trưởng.

Tiêu chuẩn, Điều kiện Kế toán trưởng và Người phụ trách kế toán

Kế toán trưởng và Người phụ trách kế toán phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
 • Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên. Trường hợp doanh nghiệp có vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng thì Kế toán trưởng và Người phụ trách kế toán chỉ cần có trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên;
 • Có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
 • Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; và, ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Những trường hợp không được làm Kế toán trưởng, Người phụ trách kế toán

 • Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
 • Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích;
 • Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc hoặc tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính - kế toán, kế toán trưởng trong cùng doanh nghiệp, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ;
 • Người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng doanh nghiệp, trừ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Kế toán 2015;
 • Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán.
Bài viết liên quan

Hướng dẫn xây dựng và đăng ký nội quy lao động

Bài viết của Phòng DVPL Kinh doanh - Thương mại - Công ty Luật Thinksmart tư vấn về việc xây dựng và đăng ký nội quy lao động.

Hướng dẫn xây dựng bảng phụ cấp lương

Bài viết của Phòng DVPL  Kinh doanh - Thương mại  -  Công ty Luật Thinksmart tư vấn về việc xây dựng bảng phụ cấp lương.

Hướng dẫn thành lập công đoàn cho doanh nghiệp

Bài viết của Phòng DVPL Kinh doanh - Thương mại Công ty luật ThinkSmart hướng dẫn thành lập công đoàn cho doanh nghiệp.

Hướng dẫn khai trình sử dụng lao động lần đầu

Bài viết của Phòng DVPL Kinh doanh - Thương mại Công ty luật ThinkSmart hướng dẫn Khai trình sử dụng lao động lần lần đầu.