Phòng DVPL  Kinh doanh - Thương mại  -  Công ty Luật Thinksmart tư vấn về việc xây dựng bảng phụ cấp lương như sau:

Khái quát về phụ cấp lương

Phụ cấp lương được hiểu là khoản tiền mà người lao động nhận được ngoài tiền lương cơ bản. Khoản tiền phụ cấp thường sẽ được cộng và thanh toán theo từng tháng cùng với tiền lương cơ bản.

Đặc điểm phụ cấp lương

Phụ cấp lương đóng bảo hiểm xã hội

 • Phụ cấp chức vụ, chức danh;
 • Phụ cấp trách nhiệm;
 • Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
 • Phụ cấp thâm niên;
 • Phụ cấp khu vực;
 • Phụ cấp lưu động;
 • Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

( Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH)

Các khoản hỗ trợ không phải đóng Bảo hiểm xã hội

 • Tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ Luật lao động 2019;
 • Tiền ăn giữa ca;
 • Các khoản hỗ trợ tiền xăng xe, nhà ở, đi lại, nuôi con nhỏ, tiền giữ trẻ;
 • Tiền hỗ trợ người lao động khi có người thân kết hôn, người thân chết, sinh nhật người lao động, hỗ trợ người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp và các khoản trợ cấp khác;
 • Trợ cấp lương tháng 13.

( Công văn 560/LĐTBXH-BHXH)

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Thinksmart về hướng dẫn xây dựng bảng phụ cấp lương. Mong rằng những chia sẻ của Công ty Luật Thinksmart sẽ giúp ích cho việc giải quyết vấn đề của quý khách. Trân trọng!

Bài viết liên quan

Các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp

Bài viết của Công ty Luật ThinkSmart tư vấn cho bạn đọc về các thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.

Chốt sổ bảo hiểm khi chấm dứt hoạt động doanh nghiệp

Bài viết của Công ty Luật ThinkSmart hướng dẫn về vấn đề chốt sổ bảo hiểm khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

Thay đổi quan hệ lao động do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Bài viết của Công ty Luật ThinkSmart về sự thay đổi quan hệ lao động trong trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập

Nghĩa vụ thuế – hoá đơn khi giải thể, phá sản doanh nghiệp

Bài viết của Công ty Luật ThinkSmart hướng dẫn về nghĩa vụ thuế - hóa đơn khi doanh nghiệp làm thủ tục giải thể, phá sản.