Luật sư tư vấn trình tự, thủ tục khiếu nại Quyết định kỷ luật Cán bộ, Công chức

Về bản chất, khiếu nại quyết định hành chính thông thường và khiếu nại quyết định hành chính kỷ luật cán bộ, công chức khác nhau ở chỗ đối tượng tác động của việc khiếu nại ở đây là quyết định kỷ luật liên quan đến cán bộ, công chức. Vậy, hiện nay trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính được pháp luật quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật sư ThinkSmart sẽ làm rõ vấn đề này:

Luật sư tư vấn về chế độ, mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệp

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp hiên nay đang được nhiều người dân quan tâm, trong đó, đặc biệt là người lao động. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệp là quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, và chúng ta nên trang bị cho mình những kiến thức nhất định về bảo hiểm thất nghiệp để biết và đảm bảo quyền lợi của mình. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu và nắm rõ quy định chung về Bảo hiểm thất nghiệp và cũng không biết hỏi hoặc tìm hiểu quy định ở đâu, dưới đây là bài viết của ThinkSmart giúp Quý khách nắm rõ các quy định về Bảo hiểm thất nghiệp.

Khởi kiện Hành chính – Luật sư ThinkSmart tư vấn trình tự, thủ tục

Nếu như trước đây, việc khởi kiện hành chính tại Tòa án chỉ có thể được thực hiện sau khi đã qua bước giải quyết khiếu nại tại các cơ quan hành chính nhà nước thì theo Khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011, người khiếu nại có thể lựa chọn và khởi kiện thẳng ra Tòa án, khiếu nại không còn là thủ tục bắt buộc. Quy định này phù hợp với tinh thần của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong khi thực hiện quyền khiếu kiện của mình.

Khiếu nại Hành chính – Luật sư tư vấn trình tự, thủ tục

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.