Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh và sự hỗ trợ trong thời điểm dịch bệnh Covid-19

Theo đánh giá của cộng đồng DN, cho thấy 87,2% doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực bởi dịch bệnh, chỉ có 11% không ảnh hưởng gì, và gần 2% vẫn kinh doanh tốt.. Tuy vậy, cũng có 3,3% số doanh nghiệp nhận được ảnh hưởng tích cực từ đại dịch, các doanh nghiệp này hoạt động trong những ngành như bảo hiểm, y tế, bưu chính và chuyển phát, ...

Góp vốn Công ty Cổ phần không đúng hạn có bị xử phạt?

Hỏi: Công ty tôi là công ty cổ phần, được cấp phép hoạt động ngày 01/02/2021. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, công ty đăng ký vốn điều lệ là 20 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay là đã hơn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các cổ đông trong công ty mới chỉ góp được 10 tỉ đồng. Vậy, trường hợp này chúng tôi phải thực hiện thủ tục gì, có bị xử phạt nếu không góp đủ vốn đúng thời hạn?

Doanh nghiệp tư nhân có được vay vốn tín dụng của Ngân hàng thương mại không?

Hỏi: Cho tôi hỏi các loại chủ thể chịu sự điều chỉnh của Luật Các tổ chức tín dụng? Doanh nghiệp tư nhân có là chủ thể trong quan hệ vay vốn tín dụng của Ngân hàng thương mại không?

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định mới góp phần cải thiện môi trường kinh doanh

Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã cụ thể hóa hình thức đăng ký kinh doanh qua mạng, nhằm phát huy sự chủ động của người đăng ký thành lập doanh nghiệp, rút ngắn quy trình thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí và thời gian đi lại của doanh nghiệp.

Cách tính thuế khi chuyển nhượng cổ phần và toàn bộ tài sản của công ty

Giờ các cổ đông muốn nhượng lại toàn bộ cổ phần (bao gồm tài sản này) cho cá nhân khác đứng tên, thì công ty cần phải đóng mức thuế thu nhập được tính như thế nào?

Kiểm tra Công ty của bạn đã “phù hợp” với Luật Doanh nghiệp mới nhất?

Trong các quyền, doanh nghiệp có một quyền rất quan trọng đó là “tự do, tự chủ hoạt", quyền này có hiệu lực trong phạm vi những công việc pháp luật không cấm. Như vậy, cùng với sự thay đổi của pháp luật, Doanh nghiệp có trách nhiệm thay đổi các quy định nội bộ (thể hiện tại điều lệ, cơ cấu tổ chức, nội quy, quy chế, quy trình, …) đúng theo quy định tại luật mới.

7 đối tượng bị hạn chế thành lập, hoạt động doanh nghiệp tại Việt Nam

Trước khi tư vấn pháp luật cho Khách hàng, Luật sư ThinkSmart sẽ hỏi khách hàng một câu, đó là “Những ai (cá nhân, pháp nhân) nào sẽ đứng ra thành lập doanh nghiệp?”.