Mục lục

Hỏi:

Bố em trong khi say rượu có lấy trộm 1 chiếc điện thoại Iphone 6 trong cửa hàng bán điện thoại. Bố em đã trả lại và không gây ra hư hại gì với tài sản. Vậy nếu cửa hàng đâm đơn kiện thì bố em sẽ bị xử phạt như thế nào ạ? Bố em chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, chỉ là do say rượu không làm chủ được hành vi của mình thôi.  

Nội dung tư vấn:

Căn cứ pháp lý:

Theo điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định về tội trộm cắp tài sản như sau:

“Điều 173. Tội trộm cắp tài sản

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Tài sản là bảo vật quốc gia;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”

Giải đáp:

Như vậy, với hành vi này bố bạn đã đủ cấu thành tội trộm cắp tài sản quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Việc bố bạn lấy trộm trong lúc say rượu không được coi là điều kiện loại bỏ trách nhiệm hình sự cho bố bạn. Do đó, trong trường hợp cửa hàng đâm đơn kiện, bố bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về hình vi trộm cắp tài sản này dù có trả lại chiếc điện thoại hay không. Tuy nhiên, việc trả lại chiếc điện thoại có thể được xem xét là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm cho bố bạn.

Bên cạnh đó, trường hợp chiếc điện thoại Iphone 6 bị lấy trộm nếu có giá trị dưới 2.000.000 đồng thì bố bạn sẽ chỉ bị xử phạt hành chính (do chưa có tiền án tiền sự) khi cửa hàng khởi kiện.

Vi Sa - Công ty luật ThinkSmart

Nguồn tham khảo: Cổng thông tin điện tử Bộ tư pháp