Luật sư tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn

Đăng ký kết hôn là một thủ tục pháp lý do pháp luật quy định nhằm công nhận việc xác lập quan hệ hôn nhân giữa hai bên nam, nữ khi kết hôn.