Doanh nghiệp tư nhân – Trình tự, thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có thể cho người khác thuê doanh nghiệp tư nhân của mình không? Nếu có thì trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào? Để làm rõ vấn đề này, Công ty Luật ThinkSmart sẽ cung cấp thông tin trả lời qua bài viết dưới đây như sau:

Doanh nghiệp tư nhân – Trình tự, thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động

Việc kinh doanh doanh nghiệp đã gặp rất nhiều những khó khăn trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn ra trong những thời gian gần đây. Có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân đã phải tính đến phương án tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình? Vậy để thực hiện thủ tục này, doanh nghiệp cần thực hiện theo thủ tục nào? Nội dung này sẽ được Công ty Luật Thinksmart đề cập đến trong bài viết dưới đây.

Doanh nghiệp tư nhân – Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân có thể thay đổi chủ doanh nghiệp trong những trường hợp nào ? Thủ tục thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân được thực hiện ra sao ? Hồ sơ thay đổi cần chuẩn bị như thế nào ? Nội dung này sẽ được Công ty Luật Thinksmart hướng dẫn cách cụ thể như sau:

Doanh nghiệp tư nhân- Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động trở lại

Việc kinh doanh doanh nghiệp đã gặp rất nhiều những khó khăn trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn ra trong những thời gian gần đây. Có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân đã phải làm thủ tục tạm ngừng hoạt động so hành với vấn đề đó thì khi doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động trở lại thì cần thực hiện theo thủ tục nài? Nội dung này sẽ được Công ty Luật Thinksmart đề cập đến trong bài viết dưới đây.

Doanh nghiệp tư nhân – Trình tự thủ tục giải thể

Khác với Công ty TNHH 1 TV và Công ty Cổ phần, chủ sở hữu chịu trách nhiệm, hoàn toàn về khác khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi vốn điều lệ. Doanh nghiệp tư nhân làm chủ và có trách nhiệm vô hạn với mọi hoạt động của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình. Giải hể là một quyể định không mong muốn, nhưng đây lại là việc làm đúng đăng nhất khi các hình thức kinh doanh của doanh nghiệp không thật sự chó lợi. Pháp Luật Việt Nam quy định ra sao về việc thủ tục trên, nội dung này sẽ được Công ty Luật Thinksmart hướng dẫn cách cụ thể như sau:

Doanh nghiệp tư nhân – Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở

Trong quá trình hoạt động, do phát sinh nhiều vấn đề nên doanh nghiệp buộc phải thay đổi trụ sở kinh doanh. Khi thay đổi trụ sở công ty, doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ lưỡng các quy định pháp luật khi thực hiện thủ tục trên, Doanh nghiệp có thể thay đổi trụ sở được không? Nếu có thì cần phải thực hiện thủ tục gì? Nội dung này sẽ được Công ty Luật ThinkSmart hướng dẫn cách cụ thể như sau:

Công ty hợp danh – Trình tự, thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Luật doanh nghiệp 2020 cũng như các văn bản pháp luật hiện hành quy định các vấn đề về doanh nghiệp đã có những hướng dẫn cụ thể nhưng hiện nay nhiều Công ty vẫn còn đang lúng túng trong việc tiến hành các bước tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung này sẽ được Công ty Luật Thinksmart hướng dẫn cách cụ thể như sau:

Công ty Cổ phần – Trình tự, thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Luật doanh nghiệp 2020 cũng như các văn bản pháp luật hiện hành quy định các vấn đề về doanh nghiệp đã có những hướng dẫn cụ thể nhưng hiện nay nhiều Công ty cổ phần vẫn còn đang lúng túng trong việc tiến hành các bước tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung này sẽ được Công ty Luật Thinksmart hướng dẫn cách cụ thể như sau:

Công ty Cổ phần – Trình tự, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) là nhu cầu thường xuyên và bắt buộc của doanh nghiệp khi cần mở rộng quy mô hoạt động, tăng hoặc giảm vốn điều lệ, thay đổi thành viên hoặc cổ đông, thay đổi trụ sở, thay đổi tên công ty. Nội dung này sẽ được Công ty Luật Thinksmart hướng dẫn cách cụ thể như sau:

Công ty TNHH một thành viên – Trình tự, thủ tục thành lập mới

Hiện nay, hình thức Công ty TNHH 1 thành viên đang trở thành một xu hướng khá phố biến cho các doanh nghiệp đang lựa chọn mô hình thành lập công ty. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn đang gặp khó khăn khi không hiểu hết về quy trình, thủ tục pháp lý, tài chính của loại hình công ty này. Công ty Luật TNHH Thinksmart xin gửi đến Quý khách bài tư vấn về trình tự, thủ tục thành lập Công ty TNHH 1 thành viên như sau:

Công ty TNHH MTV- Trình tự, thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Luật doanh nghiệp 2020 cũng như các văn bản pháp luật hiện hành quy định các vấn đề về doanh nghiệp đã có những hướng dẫn cụ thể nhưng hiện nay nhiều Công ty TNHH 1 thành viên vẫn còn đang lúng túng trong việc tiến hành các bước tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung này sẽ được Công ty Luật Thinksmart hướng dẫn cách cụ thể như sau:

Công ty TNHH một thành viên – Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2020 cũng như các văn bản pháp luật hiện hành quy định các vấn đề về doanh nghiệp đã có những hướng dẫn cụ thể nhưng hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn con đang lúng túng trong việc tiến hành các bước giải thể doanh nghiệp, hoàn tất thủ tục với cơ quan thuế, cơ quan Công An về việc trả con dấu, và phòng đăng ký kinh doanh giải quyết về hoàn thành thủ tục giải thể doanh nghiệp. Nội dung này sẽ được Công ty Luật Thinksmart hướng dẫn cách cụ thể như sau:

Công ty TNHH hai thành viên – Hướng dẫn tạm ngừng kinh doanh

Luật doanh nghiệp 2020 cũng như các văn bản pháp luật hiện hành quy định các vấn đề về doanh nghiệp đã có những hướng dẫn cụ thể nhưng hiện nay nhiều Công ty vẫn còn đang lúng túng trong việc tiến hành các bước tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung này sẽ được Công ty Luật Thinksmart hướng dẫn cách cụ thể như sau:

Công ty TNHH hai thành viên – Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2020 cũng như các văn bản pháp luật hiện hành quy định các vấn đề về doanh nghiệp đã có những hướng dẫn cụ thể nhưng hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn con đang lúng túng trong việc tiến hành các bước giải thể doanh nghiệp, hoàn tất thủ tục với cơ quan thuế, cơ quan Công An về việc trả con dấu, và phòng đăng ký kinh doanh giải quyết về hoàn thành thủ tục giải thể doanh nghiệp. Nội dung này sẽ được Công ty Luật Thinksmart hướng dẫn cách cụ thể như sau:

Công ty TNHH hai thành viên – Hướng dẫn thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) là nhu cầu thường xuyên và bắt buộc của doanh nghiệp khi cần mở rộng quy mô hoạt động, tăng hoặc giảm vốn điều lệ, thay đổi thành viên hoặc cổ đông, thay đổi trụ sở, thay đổi tên công ty. Nội dung này sẽ được Công ty Luật Thinksmart hướng dẫn cách cụ thể như sau: