ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


Hỏi:

Xin cho tôi hỏi điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm những gì?

Nội dung tư vấn: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

i) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

ii) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật này;

iii) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

iv) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Trong đó, các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư 2020, bao gồm

i) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;

ii) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật Đầu tư 2020;

iii) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật Đầu tư 2020;

iv) Kinh doanh mại dâm;

v) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

vi) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

vii) Kinh doanh pháo nổ;

viii) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng theo quy định tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Đỗ Hải Đăng, Đỗ Thị Hà – Công ty luật ThinkSmart

Nguồn tham khảo: Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký Doanh nghiệp.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *