Luật sư tư vấn và đại diện giải quyết tranh chấp về Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng và được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

Quyền sở hữu là quyền cơ bản của mỗi công dân, là sự thừa nhận mà Nhà nước cho phép một chủ thể được thực hiện trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của mình. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại hiện tượng chiếm hữu, sử dụng và được lợi từ tài sản không có căn cứ pháp luật.

Luật sư tư vấn về Hứa thưởng, thi có giải

Trong cuộc sống cũng như trong lao động, sản xuất để khích lệ tinh thần hay một để đạt được một mục đích nhất định, các cá nhân, tổ chức thường sử dụng phương pháp hứa thưởng hoặc tổ chức các cuộc thi và trao giải. Khi đó, bên tổ chức hưởng thưởng hay thi có giải sẽ phát sinh nghĩa vụ đối với bên tham gia khi đạt được yêu cầu đã định trước đó.

Luật sư tư vấn về Trình tự thực hiện và giải quyết tranh chấp về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Trên thực tế, không phải bất cứ ai khi tham gia vào giao dịch dân sự đều có thiện chí trong việc thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ của mình. Chính vì thế, pháp luật cho phép các bên tham gia có thể thỏa thuận đặt ra các biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Luật sư tư vấn về Thực hiện công việc không có ủy quyền

Việc giao cho một người khác thay mặt mình sử dụng quyền mà mình có được một cách hợp pháp để thực hiện công việc là một hiện tượng hết sức phổ biến. Tuy nhiên, khi các mối quan hệ dân sự ngày càng đa dạng, phong phú hơn đòi hỏi pháp luật phải ghi nhận những quan hệ mới. Trong thực tế, có rất nhiều công việc được thực hiện không trên cơ sở ủy quyền.

Luật sư tư vấn về Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Thiệt hại là điều không ai mong muốn xảy ra. Tuy nhiên, trong đời sống thực tế, có những thiệt hại cả về vật chất và tinh thần vẫn luôn xảy ra một cách bất ngờ khi các bên chưa có thỏa thuận trước về cách thức giải quyết. Vì vậy, vấn đề đặt ra là làm cách nào để giải quyết được hậu quả pháp lý đối với những thiệt hại trong trường hợp các bên chưa có sự dự trù và thỏa thuận trước về cách thức khắc phục và xử lý đối với thiệt hại đã xảy ra.

Luật sư tư vấn về thừa kế theo pháp luật

Khác với thừa kế theo di chúc, việc thừa kế theo pháp luật không phụ thuộc vào ý chí định đoạt của người để lại thừa kế. Nói cách khác, pháp luật vẫn luôn tôn trọng quyền tự định đoạt tài sản của chủ thể kể cả khi sự định đoạt này hướng tới tương lai và tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu tài sản người định đoạt đã chấm dứt tư cách chủ thể.

Luật sư tư vấn về thừa kế theo di chúc

Theo quy định pháp luật hiện hành, thừa kế có 2 hình thức là thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. Tuy nhiên, có thể thấy, pháp luật ưu tiên thừa kế theo di chúc hơn, chỉ khi không có di chúc hoặc không thể chia theo di chúc thì mới chia thừa kế theo pháp luật.

Luật sư tư vấn về hợp đồng và tranh chấp phát sinh từ hợp đồng

Trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng luôn tiềm ẩn những nguy cơ phát sinh mâu thuẫn về ý chí và quyền lợi giữa các bên. Vì vậy, tranh chấp giữa các bên trong cả quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng là điều khó thể tránh khỏi. Vậy làm thế nào để giao kết hợp đồng một cách chặt chẽ, hiệu quả và hạn chế tối đa các tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng?