Tình hình tội phạm về môi trường và một số dự báo về xu hướng vận động

(LSNV) - Thực tế cho thấy, tình hình tội phạm về môi trường (TPMT) sẽ ngày càng diễn biến phức tạp, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh truyền nhiễm, biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, suy thoái đất, tài nguyên nước, môi trường biển... tiếp tục là vấn đề mang tính toàn cầu, làm thay đổi hệ sinh thái tự nhiên, đời sống kinh tế - xã hội trên toàn thế giới, trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với an ninh phi truyền thống. Xu hướng toàn cầu hóa, tội phạm môi trường có yếu tố nước ngoài gia tăng, diễn biến phức tạp, tinh vi khó phát hiện... sẽ hình thành những vi phạm pháp luật mới, thậm chí những vi phạm có tính chất nguy hiểm biến đổi thành tội phạm về môi trường, mang tính quốc tế cần phải phòng ngừa.

Hoàn thiện quy định về xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường biển

(LSVN) - Việc xử lý hình sự đối với các tội phạm về môi trường nói chung và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do nước thải công nghiệp nói riêng được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015, mục đích là để trừng trị thích đáng và ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật môi trường. Trong nội dung bài viết này, tác giả phân tích một số hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành về xử lý hình sự đối với các tội liên quan đến kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do nước thải công nghiệp và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này ở nước ta hiện nay.

Dấu hiệu định tội, định khung đối với Tội Hủy hoại rừng trong Pháp luật Hình sự Việt Nam

Tội hủy hoại rừng quy định tại Điều 243 BLHS năm 2015 so với Điều 189 BLHS năm 1999 có rất nhiều điểm mới, thuận tiện hơn trong công tác áp dụng và tuân thủ pháp luật. Nhưng hiện nay, quy định chỉ được thể hiện duy nhất trong điều luật chứ chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể. Do vậy, việc phân tích dấu hiệu định tội, định khung để hiểu rõ, hiểu đúng, biết và nắm vững các quy định của Điều 243 BLHS năm 2015 để tránh những thiếu sót, hạn chế trong việc áp dụng và quá trình giải quyết các vụ án về tội hủy hoại rừng, nhằm mục đích đáp ứng tốt nhất yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm thông qua công tác điều tra, truy tố, xét xử là hết sức cần thiết. Trên cơ sở đánh giá đúng bản chất vụ án, quyết định hình phạt tương xứng với tính chất nguy hiểm cho xã hội, mức độ, hậu quả do tội phạm gây ra, để hình phạt không chỉ nhằm răn đe, phòng ngừa mà còn phải phát huy được tính chất giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của công dân đối với việc tôn trọng pháp luật, nhằm giải quyết được nguyên nhân hủy hoại rừng.

Dấu hiệu định tội, định khung của Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người và những vấn đề cần đặt ra trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay

Bài viết này nhằm giải quyết mối liên quan giữa bệnh dịch COVID-19 với hành vi làm lây lan dịch bệnh từ yếu tố con người bằng việc viện dẫn quy định của Điều 240 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 đã quy định hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người. Chúng tôi phân tích chi tiết dấu hiệu định tội, dấu hiệu định khung hình phạt và một sô vấn đề cần đặt ra khi áp dụng pháp luật vào trong thực tiễn. Theo đó, nhóm tác giả đã tập hợp các quan điểm, luận điểm của các nhà nghiên cứu đi trước để cung cấp tương đối đầy đủ quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam và pháp luật của một số nước trên thế giới liên quan đến phòng chống dịch bệnh.

Một số vấn đề về Tội phạm về Môi trường trong quy định của pháp luật Hình sự

Việc khai thác cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, nạn buôn bán, sử dụng động vật hoang dã quý hiếm, hay mới đây nhất, UNEP đánh giá Việt Nam và những quốc gia đang phát triển đang có nguy cơ trở thành bãi rác công nghiệp của thế giới.

Quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật một số nước trên thế giới đối với hành vi “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” và những vấn đề cần đặt ra trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay

Bài viết này nhằm giải quyết mối liên quan giữa bệnh dịch COVID -19 với hành vi làm lây lan dịch bệnh từ yếu tố con người bằng việc viện dẫn quy định của Điều 240 BLHS năm 2015 đã quy định hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người. Theo đó, nhóm tác giả đã tập hợp các quan điểm, luận điểm của các nhà nghiên cứu đi trước để cung cấp tương đối đầy đủ quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam và pháp luật của một số nước trên thế giới liên quan đến phòng chống dịch bệnh.