Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh và sự hỗ trợ trong thời điểm dịch bệnh Covid-19

Công ty luật ThinkSmart Luật sư Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn đại dịch covid 19

1. Đặt vấn đề

Trên địa bàn điểm du lịch Hạ Long, có hơn 500 tàu du lịch đang nằm bờ, các chủ của nó lại đang trở thành “con nợ”, rơi vào tình thuế tiến thoái lưỡng nan. Tàu không xuất bến, nhưng chi phí vẫn phải gánh chịu? Giải pháp nào giúp cho chủ doanh nghiệp thoát khỏi khủng hoảng?

Không chỉ mỗi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, theo đánh giá của cộng đồng DN, cho thấy  87,2% doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực bởi dịch bệnh, chỉ có 11% không ảnh hưởng gì, và gần 2% vẫn kinh doanh tốt.. Tuy vậy, cũng có 3,3% số doanh nghiệp nhận được ảnh hưởng tích cực từ đại dịch, các doanh nghiệp này hoạt động trong những ngành như bảo hiểm, y tế, bưu chính và chuyển phát, …

Lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn nhất là may mặc (97% doanh nghiệp), thông tin, truyền thông (96% doanh nghiệp), thiết bị điện (94% doanh nghiệp), sản xuất xe có động cơ (93% doanh nghiệp) …

Công ty luật ThinkSmart Luật sư Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn đại dịch covid 19

2. Quy định pháp luật về hỗ trợ Doanh nghiệp

Theo Nghị quyết số 42/2020/NQ-CP đề cập đến 07 nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp gói do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Quy định như sau:

Đối tượng 1: Người lao động bị hoặc hoặc nghỉ việc

Đối tượng 2: Doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp với dịch Covid-19

Đối tượng 3: Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100tr đồng/năm

Đối tượng 4: Người lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đối tượng 5: Người có công với Cách mạng và đối tượng hưởng trợ cấp xã hội

Đối tượng 6: Hộ nghèo, hộ cận nghèo

3. Các chính sách hỗ trợ khác cho Doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong dịch bệnh Covid-19

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng đã nêu ra các chính sách hỗ trợ khác cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Tiêu biểu như:

– Giám giá tiêu thụ điện cho các ngành sản xuất kinh doanh

– Hỗ trợ về vốn

– Hỗ trợ về thuế

– Miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng

– Tạm ngừng đóng BHXH vào quy hưu trí tử tuất

– Lùi thời điểm đóng phí công đoàn

– Được vay để trả lương ngừng việc cho người lao động

– Tư vấn chính sách hưởng ưu đãi hỗ trợ cho doanh nghiệp

– …

Đa số các doanh nghiệp mong muốn Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch bệnh, kéo dài chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giãn thuế, gia hạn nộp thuế, giảm gia hạn các khoản đóng bảo hiểm xã hội, phí công đoàn trong năm 2021 và 2022.

Bởi doanh nghiệp là động lực của sự phát triển xã hội, tài chính là huyết mạch quan trọng dẫn dắt doanh nghiệp và nền kinh tế của một đất nước phát triển. Khi doanh nghiệp gặp các vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh của đại dịch hiện nay thì việc điều chỉnh những chính sách tài chính lại càng có ý nghĩa trong việc hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp duy trì và phát triển.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *