Thành lập Hộ Kinh doanh – Luật sư tư vấn đăng ký kinh doanh, thuế, lao động, bảo hiểm, tài sản góp vốn, cơ cấu tổ chức

Thực hiện hoạt động kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh đang là loại hình phổ biến nhất hiện nay. Phổ biến như thế thì việc hoạt động kinh doanh theo hộ kinh doanh này có phải xin cấp phép đăng ký kinh doanh loại hình này không?

Thành lập Doanh nghiệp Tư nhân – Luật sư tư vấn đăng ký kinh doanh, thuế, lao động, bảo hiểm, tài sản góp vốn, cơ cấu tổ chức

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân bỏ vốn ra thành lập và làm chủ. Doanh nghiệp tư nhân không xuất hiện sự góp vốn giống như các công ty có nhiều chủ sở hữu, nguồn vốn của doanh nghiệp tư nhân chủ yếu xuất phát từ tài sản của một cá nhân duy nhất.

Thành lập Công ty Hợp danh – Luật sư tư vấn đăng ký kinh doanh, thuế, lao động, bảo hiểm, tài sản góp vốn, cơ cấu tổ chức

Công ty Hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới nhất: rõ ràng, dễ dàng cho doanh nghiệp mở rộng phát triển khi tiến tới kêu gọi vốn đầu tư. Luật sư Phòng DVPL Kinh doanh – Thương mại, Công ty Luật ThinkSmart tư vấn thành lập Công ty Hợp danh qua bài viết sau.

Luật sư tư vấn thành lập Công ty TNHH Một thành viên – đăng ký kinh doanh, thuế, lao động, bảo hiểm, tài sản góp vốn, cơ cấu tổ chức

Công ty TNHH MTV là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty (theo điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020).

Luật sư tư vấn thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên – đăng ký kinh doanh, thuế, lao động, bảo hiểm, tài sản góp vốn, cơ cấu tổ chức

Công ty TNHH HTV là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020.

Luật sư tư vấn thành lập Công ty Cổ phần – đăng ký kinh doanh, thuế, lao động, bảo hiểm, tài sản góp vốn, cơ cấu tổ chức

Những nội dung Quý khách cần quan tâm khi thực hiện thành lập Công ty Cổ phần: Cơ cấu tổ chức, Lao động, Bảo hiểm, Thuế, Tài sản góp vốn, Thủ tục đăng ký kinh doanh, … Luật sư Phòng DVPL Kinh doanh - Thương mại, Công ty luật ThinkSmart tư vấn thành lập Công ty cổ phần qua bài viết sau đây.

Doanh nghiệp tư nhân – Trình tự, thủ tục thành lập mới

Quý khách hàng có nhu cầu muốn thành lập doanh nghiệp, tiến hành các hoạt động kinh doanh của công ty với mục đích sinh lợi nhuận nhưng phân vân chưa biết loại hình doanh nghiệp nào phù hợp. Công ty Luật ThinkSmart xin được cung cấp đến một loại hình doanh nghiệp mà người chủ sở hữu của doanh nghiệp đó được tự do hơn trong việc ra quyết định quản lý và điều hành so với doanh nghiệp nhà nước - Doanh nghiệp tư nhân. Để thành lập doanh nghiệp tư nhân, mời quý khách thảm khảo bài viết dưới đây.

Công ty Cổ phần – Trình tự, thủ tục thành lập mới

Hiện nay, hình thức Công ty Cổ phần đang trở thành một xu hướng khá phố biến cho các doanh nghiệp đang lựa chọn mô hình thành lập công ty. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn đang gặp khó khăn khi không hiểu hết về quy trình, thủ tục pháp lý, tài chính của loại hình công ty này. Công ty Luật TNHH ThinkSmart xin gửi đến Quý khách bài tư vấn về trình tự, thủ tục thành lập Công ty Cổ phần như sau:

Công ty Cổ phần – Trình tự, thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Luật doanh nghiệp 2020 cũng như các văn bản pháp luật hiện hành quy định các vấn đề về doanh nghiệp đã có những hướng dẫn cụ thể nhưng hiện nay nhiều Công ty cổ phần vẫn còn đang lúng túng trong việc tiến hành các bước tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung này sẽ được Công ty Luật Thinksmart hướng dẫn cách cụ thể như sau:

Công ty Cổ phần – Trình tự, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) là nhu cầu thường xuyên và bắt buộc của doanh nghiệp khi cần mở rộng quy mô hoạt động, tăng hoặc giảm vốn điều lệ, thay đổi thành viên hoặc cổ đông, thay đổi trụ sở, thay đổi tên công ty. Nội dung này sẽ được Công ty Luật Thinksmart hướng dẫn cách cụ thể như sau:

Công ty TNHH một thành viên – Trình tự, thủ tục thành lập mới

Hiện nay, hình thức Công ty TNHH 1 thành viên đang trở thành một xu hướng khá phố biến cho các doanh nghiệp đang lựa chọn mô hình thành lập công ty. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn đang gặp khó khăn khi không hiểu hết về quy trình, thủ tục pháp lý, tài chính của loại hình công ty này. Công ty Luật TNHH Thinksmart xin gửi đến Quý khách bài tư vấn về trình tự, thủ tục thành lập Công ty TNHH 1 thành viên như sau:

Công ty TNHH một thành viên – Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2020 cũng như các văn bản pháp luật hiện hành quy định các vấn đề về doanh nghiệp đã có những hướng dẫn cụ thể nhưng hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn con đang lúng túng trong việc tiến hành các bước giải thể doanh nghiệp, hoàn tất thủ tục với cơ quan thuế, cơ quan Công An về việc trả con dấu, và phòng đăng ký kinh doanh giải quyết về hoàn thành thủ tục giải thể doanh nghiệp. Nội dung này sẽ được Công ty Luật Thinksmart hướng dẫn cách cụ thể như sau:

Công ty TNHH MTV – Trình tự, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) là nhu cầu thường xuyên và bắt buộc của doanh nghiệp khi cần mở rộng quy mô hoạt động, tăng hoặc giảm vốn điều lệ, thay đổi thành viên hoặc cổ đông, thay đổi trụ sở, thay đổi tên công ty. Nội dung này sẽ được Công ty Luật Thinksmart hướng dẫn cách cụ thể như sau:

Công ty TNHH hai thành viên – Trình tự, thủ tục thành lập mới

Hiện nay, hình thức Công ty TNHH 2 thành viên trở lên đang trở thành một xu hướng khá phố biến cho các doanh nghiệp đang lựa chọn mô hình thành lập công ty. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn đang gặp khó khăn khi không hiểu hết về quy trình, thủ tục pháp lý, tài chính của loại hình công ty này. Công ty Luật TNHH Thinksmart xin gửi đến Quý khách bài tư vấn về trình tự, thủ tục thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau:

Công ty TNHH hai thành viên – Hướng dẫn tạm ngừng kinh doanh

Luật doanh nghiệp 2020 cũng như các văn bản pháp luật hiện hành quy định các vấn đề về doanh nghiệp đã có những hướng dẫn cụ thể nhưng hiện nay nhiều Công ty vẫn còn đang lúng túng trong việc tiến hành các bước tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung này sẽ được Công ty Luật Thinksmart hướng dẫn cách cụ thể như sau: