Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam

Theo quan niệm truyền thống, tài sản hữu hình thường là bộ phận chủ yếu trong tổng số tài sản và đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngày nay, dưới nhận thức của các nhà kinh doanh trên thế giới, tài sản của mỗi một doanh nghiệp không chỉ còn là các tài sản hữu hình mà còn là các tài sản vô hình như giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết kinh doanh, trình độ của người lao động,… Thế giới đã được biết đến những nhãn hiệu nổi tiếng, mang lại cho doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu một giá trị tài sản khổng lồ như nhãn hiệu Coca Cola có giá gần 72 tỉ USD, Google (55,317 tỉ USD), Apple (33,492 tỉ USD), HP (28,479 tỉ USD) [1]… Còn ở thị trường Việt Nam, rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng cũng được nhắc đến như cà phê Trung Nguyên, kem đánh răng P/S, võng xếp Duy Lợi, phở 24, VINATABA. Tuy nhiên, việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đối với pháp luật Việt Nam còn nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.

Hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế hiệu quả

Hỏi: Tôi muốn biết làm thế nào để viết bản mô tả sáng chế một cách hiệu quả? Tôi muốn biết cần phải lưu ý những gì khi viết bản mô tả sáng chế? Tôi muốn biết các thiếu sót thường gặp đối với bản mô tả sáng chế nói chung?

Phí, lệ phí nộp đơn đăng ký Sáng chế ?

Hỏi: Tôi muốn nộp đơn đăng ký sáng chế thì phí, lệ phí nộp đơn đăng ký sáng chế là bao nhiêu?

Nội dung trong Giấy ủy quyền nộp đơn đăng ký xác lập quyền Sở hữu công nghiệp

Hỏi: Tôi muốn biết những nội dung gì cần phải viết trong giấy uỷ quyền nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp?

Bài học cảnh tỉnh về xác lập quyền sở hữu trí tuệ từ vụ tranh chấp nhãn hiệu của Công ty Beluga tại Việt Nam

Câu chuyện Công ty BELUGA Vodka International Limited (Liên bang Nga) đang trong hành trình giành lại quyền sở hữu đối với nhãn hiệu “Belenkaya” tại Việt Nam là bài học cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp khi chưa ý thức bảo vệ và xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

Trí tuệ nhân tạo và những tác động tới Luật Sở hữu trí tuệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Trí tuệ nhân tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam đã hiện diện trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội thì thực tiễn xã hội đòi hỏi các các nhà làm luật phải đưa ra được những giải pháp cần thiết để điều chỉnh vấn đề này trong thời gian tới. Vì vậy, việc trang bị cho mình những hiểu biết chung về trí tuệ nhân tạo để ứng dụng trong đời sống cũng như đưa ra một số giải pháp, quy định cụ thể và rõ ràng giúp các cơ quan có thẩm quyền dễ dàng quản lý, kiểm soát các hoạt động liên quan đến quyền tác giả về trí tuệ nhân tạo là rất thiết thực. Thế nhưng, trong thực tiễn lại cho thấy các nhà làm luật chưa thực sự chú tâm trong việc xây dựng một hệ thống văn bản pháp luật để điều chỉnh quyền tác giả về trí tuệ nhân tạo.

Đăng ký nhãn hiệu và thủ tục pháp lý có liên quan

Nhãn hiệu là yếu tố căn bản giúp nhận diện một sản phẩm. Tuy nhiên, giữa thị trường hàng hóa chưa được kiểm duyệt khắt khe ở nước ta hiện nay thì việc sao chép nhãn hiệu vẫn diễn ra hàng ngày gây thiệt hại không nhỏ cho chủ thể sở hữu nhãn hiệu đó cũng như người tiêu dùng và phương pháp hiệu quả nhất để bảo hộ nhãn hiệu một cách hợp pháp là đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan có thẩm quyền.